Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skolfam - Förebyggande insatser med fokus på familjehemsplacerade barns skolresultat

Niels Töttrup, specialpedagog i Skolfam och Marie Ströbeck, chef för familjehemsgruppen.

Niels Töttrup, specialpedagog i Skolfam och Marie Ströbeck, chef för familjehemsgruppen på socialförvaltningen.

Familjehemsplacerade barn har enligt forskning en förhöjd risk att få sämre skolresultat, sämre fysisk och psykisk hälsa samt ligger i riskzonen för ett framtida utanförskap. Därför finns sedan 2014 Skolfam, som arbetar förebyggande för att höja familjehemsplacerade barns skolresultat.

Skolfam är en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Det är en frivillig insats som riktar sig till elever i grundskolan. Modellen togs fram 2005 eftersom forskning visar att barn som blivit placerade i familjehem har en förhöjd risk att få sämre skolresultat, sämre fysisk och psykisk hälsa och ligger i riskzonen för ett framtida utanförskap.
- Syftet med Skolfam är att dessa barn ska lyckas optimalt i skolan utifrån sina förutsättningar. Och det har gett ett väldigt gott resultat här i Falkenberg, säger Marie Ströbeck, chef för familjehemsgruppen.

Ett strukturerat och skräddarsytt stöd

Grunden i modellen är ett Skolfam-team som stöttar barnet, familjehemmet och skolan. Teamet består av fyra professioner; psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Niels Töttrup, som arbetar som specialpedagog i Skolfam, beskriver Skolfam som ett strukturerat och manualbaserat arbetssätt. De kommuner som är anslutna till modellen utgår ifrån en manual och ett ramverk från nationella Skolfam. I materialet framgår det tydligt hur man ska arbeta.
- Vi börjar med att göra en pedagogisk och psykologisk kartläggning för att se vilka förväntningar man kan ha i skolsammanhang. Och det gör vi för alla barn, oavsett om barnet har haft skolsvårigheter eller inte, säger Niels.

Efter kartläggningen upprättas en Skolfam-plan för eleven där både långsiktiga och kortsiktiga mål och insatser beskrivs. Därefter följs insatserna upp regelbundet. Insatserna ser olika ut och anpassas efter varje barns behov. Det kan exempelvis handla om extra anpassningar, stödjande insatser från elevhälsans olika professioner och specialpedagogiskt stöd i form av intensiv lästräning eller intensiv matematikundervisning.
- Genom arbetet med Skolfam så ser vi att skolorna blir mer uppmärksamma på barnens behov. De är måna om att tillmötesgå behoven i ett tidigt skede och arbeta förebyggande innan svårigheter uppstår, säger Marie.

Några av barnen har också deltagit i Letterbox Club Sverige, en nationell satsning som syftar till att höja motivationen för läsning och även läsförmågan hos barn som bor i familjehem eller i hem med långvarigt försörjningsstöd. Barnen fick ett bokpaket hemskickat varje månad under ett halvårs tid och enligt familjehemmen så har satsningen gett resultat.

Matchar behovet i kommunen

Skolfam är ett förvaltningsöverskridande samarbete där både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen bidrar med resurser. Marie Ströbeck och Niels Töttrup är överens om att Skolfam-teamet kan möta det behov som finns i kommunen.
- Det finns kommuner där de har långa väntelistor, inte minst i storstäderna. De har många familjehemsplacerade barn och för få Skolfam-team. Men här i Falkenberg upplever vi att vi kan matcha behovet.

I Falkenbergs kommun har man arbetat enligt Skolfam-modellen sedan 2014. I dagsläget är det elva barn i Falkenbergs kommun som tackat ja till stöd från Skolfam.
- Det som är så bra med Skolfam är att man kan skräddarsy stödet utifrån behovet. Av de barn som deltagit i Skolfam så har sex av sju klarat skolgången och kommit in på gymnasiet. Det är ett jättebra resultat, avslutar Niels.

Text

Jessica Eliasson
Kommunikatör, socialförvaltningen
jessica.eliasson@falkenberg.se

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se