Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Kreativitet och samarbete bakom fjärrundervisningen på Apelskolan

Niclas Bengtsson och Lars-Erik Brattström Stolt, båda förstelärare på Apelskola.

Niclas Bengtsson och Lars-Erik Brattström Stolt, båda förstelärare på Apelskolan.

Fjärrundervisning, växelvis undervisning, fjärrundervisning och växelvis undervisning igen. Det har varit en utmanande inledning på vårterminen för lärare och elever i högstadiet. På Apelskolan gick den initiala övergången till fjärrundervisning över förväntan. Med hjälp av kreativa lösningar, gott samarbete och utvärderingar har skolan organiserat fjärrundervisningen med fokus på elevernas progression och välmående.

Några dagar innan vårterminen startade kom beskedet att högstadieskolorna i Halland skulle övergår till fjärrundervisning. För Apelskolan innebar beslutet att de skulle ställa om till fjärrundervisning för elever i årskurs 6-9. Trots att det var kort varsel tycker Niclas Bengtsson, förstelärare i SO, och Lars-Erik Brattström Stolt, förstelärare i engelska och franska, att övergången gick smidigt och över förväntan. Mycket tack vare att de innan jullovets början fick möjlighet att förbereda sig, sina elever och bland annat prova på fjärrundervisning under en skoldag.
- Vi hade pratat med eleverna innan jullovet om att det eventuellt skulle bli fjärrundervisning efter lovet. Vi provade också på fjärrundervisning en skoldag innan jul där alla elever i årskurs 6-9 följde sitt vanliga schema och loggade in på Google Classroom och Meet, berättar Lars-Erik

De framhåller också att många lärare även i sin ordinarie undervisning arbetar med digitala resurser som Studi, SLI och Inläsningstjänst samt delar lektionsmaterial digitalt via webbplatser, Google Classroom, bloggar etc.
- Vi har haft en gott samarbete och hjälpts åt, delat tips och idéer med varandra. Vår rektor Bodil gav oss också tid på våra ämneskonferenser innan jul att prata om hur vi skulle hantera en eventuell övergång till fjärrundervisning. Vi var väl förberedda och alla hade en back-up plan att följa, berättar Niclas.

Övergång till växelvis undervisning

Efter två veckor med fjärrundervisning kom nya besked och högstadieskolorna gick över till att växelvis undervisa eleverna i skolan och på distans. För Apelskolan innebar beslutet att årskurs 6 återgick till att undervisas i skolan på heltid. Övergången till växelvis undervisning medförde en trygghet i att regelbundet undervisa och träffa eleverna i skolan samtidigt som det innebar extra planering för lärarna.
- Vi följer ordinarie schema och många lärare undervisar elever i flera årskurser. Exempelvis har man en lektion på plats i skolan på morgonen och därefter får man hitta ett ledigt rum där man sedan kan undervisa en klass på distans. Det fungerar, men medför också extra planering för oss lärare, säger Niclas.

För de elever som har svårt att följa undervisningen hemifrån finns möjligheten att komma till skolan. Det handlar både om elever som är i behov av stöd och elever som exempelvis har problem med nätverk eller studiero hemma. På skolan finns ett särskilt team som möter eleverna när de är i skolan. Teamet består av specialpedagog, speciallärare och elevresurser. Som regel är det fem vuxna på plats i teamet under en skoldag.
- Teamet är på plats i skolan varje skoldag. Hur ofta eleverna är på plats varierar, vissa är här någon dag i veckan och någon elev är här varje dag. Min uppfattning är att det fungerar väldigt väl för de elever som behöver vara i skolan, säger Lars-Erik.

För vissa elever har det varit utmanande att aktivt delta i undervisningen och diskussioner via Google Meet. Både Lars-Erik och Niclas har haft stor nytta av den funktionalitet i Google Meet som barn- och utbildningsförvaltningen köpte in i början av terminen. Möjligheten att enkelt skapa grupprum i Google Meet har underlättat fjärrundervisningen.
- Alla elever vågar inte prata och ställa frågor i helklass och det kan vara svårt som lärare att möta eleverna individuellt och vara personlig en stor grupp. Möjligheten att enkelt skapa mindre grupper för eleverna eller enskilt möta en elev har verkligen underlättat, menar Niclas.

Utvärdering säkerställer att undervisningen fungerar

Efter de två första veckorna med fjärrundervisning gjordes en första utvärdering av hur eleverna upplevde fjärrundervisningen och hur den kunde förbättras. I utvärderingen framkom att eleverna generellt tyckte att fjärrundervisningen fungerat bra. Många elever upplevde det minskade resandet till och från skolan som positivt, att studieron hemma var bra och att de fick mer gjort hemma än i skolan. Det framkom också att fler elever än skolan initialt identifierat hade problem med exempelvis nätverk och studiero hemma.
- Efter utvärderingen kontaktade vi de elever som upplevde att fjärrundervisningen inte fungerade och erbjöd dem att komma till skolan regelbundet, berättar Lars-Erik.

Lars-Erik och Niclas berättar att det är också lugnare i skolan för de elever som undervisas på plats, vilket syns i antalet rapporterade kränkningar och situationer som behöver tas om hand som båda minskat. Även om det finns fördelar med att ett mindre antal elever är i skolan samtidigt råder det ingen tvekan om att både Niclas och Lars-Erik saknar att undervisa och träffa eleverna i skolan dagligen.
- Jag saknar det omedelbara, att träffa eleverna på riktigt och prata med dem! Vi får inte glömma att de allra flesta elever mår bra av att vara i skolan och att vara en del av den sociala samvaro som finns här, avslutar Lars-Erik.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se