Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Med Vektor får eleverna räkna matte bland hjältar, monster och skatter!

Maya Svensson i klassrum framför whiteboardtavla med två elevers huvud i förgrunden

Med matteappen Vektor kan elever i de yngre skolåldrarna lära sig matte på ett lekfullt sätt. I Falkenbergs kommun skolor ges samtliga elever i förskoleklass möjligheten att räkna matte bland hjältar, monster och skatter.

Vektor är ett pedagogiskt spel baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarna spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app komplett med hjältar, monster och skatter. Appen passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. Även äldre barn med svårigheter i matematik kan ha nytta av Vektor. Träningen är intensiv men anpassningsbar - barnen tränar hela tiden på en nivå där de utmanas lagom mycket.

Samtliga barn i förskoleklass i Falkenbergs kommuns skolor ges sedan ett par år möjlighet att arbeta systematiskt med Vektor. Vi har pratat med Maya Svensson som arbetar i förskoleklassen på Tångaskolan för att få en inblick i hur det fungerar.

Kan du berätta om din skola och din klass?
- Tångaskolan är en mångkulturell skola och att ha olika språk i klassrummet påverkar vardagen, det är till exempel nödvändigt att ha bildstöd i undervisningen. MIn kollega Eva Andersson och jag har nu 30 elever i förskoleklass som vi delar i två fasta grupper. Hon är en erfaren kollega, det känns skönt att ha henne vid sin sida. Vi har sju olika modersmål men flertalet barn i klassen har svenska som förstaspråk. Vektor är inte språkligt bundet, det fungerar utmärkt att jobba med det på vår skola.

Har du något tips för att komma igång att jobba med Vektor?
- Hemsidan är jättebra och förklarar tydligt hur man ska göra när man introducerar programmet, för att få med alla och att visa att vi gör detta tillsammans.

 Det är lite grand som att träna löpning, ju mer man jobbar desto bättre blir man och det berättar vi för barnen.

Hur kan det se ut när ni sätter igång arbetet med Vektor?
- Först visar vi bilder från spelet på den stora skärmen i klassrummet och berättar den spännande historien för barnen så att de blir sugna på att börja jobba. Vi ska gemensamt rädda djuren som bor på olika öar från den elake trollkarlen. Vi lärare ställer in lång eller kort arbetstid individuellt för barnen, 20 eller 30 minuter beroende på hur mycket de orkar. Men det är lite grand som att träna löpning, ju mer man jobbar desto bättre blir man och det berättar vi för barnen.

- Alla 15 i gruppen jobbar samtidigt, en del vill ha ljud och hörlurar, andra vill inte ha ljud alls. Barnen ligger ofta på golvet i en skön ställning när de jobbar, vi släcker ner så att det blir mysigt. För en del tejpar vi för tiden på skärmen så att de har fokus på det som ska göras och inte på tiden som räknar ner. Rutiner är jätteviktiga, vi jobbar med Vektor vid samma tid första passet på dagen, fyra dagar i veckan. Barnen vet vad de ska göra, det brukar fungera jättebra.

Hur brukar barnen reagera under tiden ni jobbar med Vektor?
- När barnen pratar om djuren på öarna kan det hända att de märker att alla inte kommit lika långt, men det får inte bli något negativt utan istället en längtan att också komma dit. Om vi hade jobbat individuellt och tävlat hade vi fått ett sämre samarbetsklimat i klassen tror jag. Vi har små fester och delar ut diplom vid vissa veckor. När jobbet är klart efter tio veckor vill en del fortsätta och då får de det.

- Programmet är adaptivt vilket innebär att det automatiskt ställer in sig på rätt svårighetsnivå och det är en stor fördel. Alla kan briljera och även barn i språklig sårbarhet lýckas bra. En del tycker det är svårt och då får man pusha och coacha. Ibland har vi gemensamma genomgångar på delar av programmet som är svåra. Barn är olika och en del behöver mer stöd än andra. Men alla gör 40 öar och klarar att nå det målet - det känns tryggt. Annars hade vi inte kunnat använda programmet.

Programmet är adaptivt vilket innebär att det automatiskt ställer in sig på rätt svårighetsnivå och det är en stor fördel. Alla kan briljera och även barn i språklig sårbarhet lýckas bra.

Krånglar programmet ibland?
- Ibland har något barn loggats ut, men sen vi fick nya Ipads så har det löst sig. Barnen skriver in sina egna inloggningar och det blir en bra bokstavsträning.

Har ni någon utvärdering eller uppföljning efter att de tio veckorna är slut?
- Vi pratar med barnen och går igenom progressionen med dem. Genom att vi synliggör det så blir de medvetna om sin utveckling. Resultatet skriver vi in i det systematiska kvalitetsarbetet, det blir en bra information för lågstadieläraren som tar över gruppen sen.

- Vi informerar också vårdnadshavarna både inför och under arbetet. Vi säger till att man inte får ladda ner appen hemma till exempel, då kan det bli för mycket. Jag informerar sedan fortlöpande om arbetet med Vektor i Unikum i form av veckobrev.

Hur gör ni med de barn som behöver extra stöd?
- Vid ett elevhälsomöte kan Vektor vara en indikation på vad barnen behöver hjälp med. En flicka jag hade för något år sen frågade hela tiden vad hon skulle göra på lektionen. När hon jobbade med Vektor kunde vi se att arbetsminnet låg väldigt lågt och då kunde vi ta det därifrån.

- Om hela klassen jobbar i Vektor, så vill även de motvilliga göra det - ingen vill ju sticka ut. Man får en synergieffekt. Jag hade ett barn som vägrade, men vi kunde komma vidare genom övertalning. I det fallet var det tiden som stressade. Vi satte tejp för tiden på skärmen och då gick det bra. Vårt jobb i förskoleklass är att förbereda barnen för skolan, som inte alltid kan vara rolig. Det är arbetet och nyttan som är allra viktigast. Vi som arbetar i förskoleklass måste också vara medvetna om programmet och veta vad det är till för, då kan vi också få barnen att göra mer. Men festen och diplomen är jätteviktiga. Festen blir en belöning för slitet och att alla har presterat sitt bästa, oberoende av varandra.

Avslutningsvis, kan du ge tre bra tips till de som ska arbeta med Vektor i sin klass?

  1. Gå in på hemsidan och följ instruktionerna där, de är jättebra.
  2. Var positiv och gör arbetet lustfyllt.
  3. Var medveten om att alla klarar det.

Bilder från spelet

Ur handlingsplan för matematikutveckling 2019, Falkenbergs kommun

“Vektor är en träningsapp, utformad som ett spel, baserad på forskning om tidig matematisk inlärning och framtagen av ledande forskare i samarbete med erfarna spelutvecklare. Träningen är anpassningsbar (adaptiv), vilket innebär att eleverna hela tiden tränar på en nivå där de utmanas lagom mycket.

 

Vektor är språkfritt och är därför användbart även för nyanlända och flerspråkiga elever. Syftet med Vektor är att göra eleven förtrogen med tallinjen, utveckla grundläggande taluppfattning och problemlösningsförmåga samt utveckla elevens spatiala förmåga. Utöver specifika matematikförmågor visar studier att ett systematiskt arbete med Vektor också utvecklar elevernas arbetsminne.

 

Arbetet med Vektor har utprovats i ett antal kommuner som arbetat systematiskt med alla elever i förskoleklass. De preliminära resultaten är positiva och lärare som har arbetet med Vektor anser att alla elever gör framsteg och utvecklar sina matematiska förmågor.

 

Upplägget för ett systematiskt arbete med Vektor är; 40 arbetspass á 30 minuter, i halv- eller helklass, under en 8-10 veckors period eller 60 arbetspass á 20 minuter under en 12-15 veckors period utifrån vad som passar den enskilda eleven bäst. Eleverna arbetar individuellt och läraren har en coachande och stödjande roll under genomförandet. Läraren kan se alla elevers resultat och använda dessa för planering av den fortsatta undervisningen, exempelvis identifiera vilka matematiska moment/kritiska aspekter som elevgruppen eller enskilda elever behöver utveckla. Resultaten av forskningen kring Vektor är baserade på att eleven arbetar systematiskt med Vektor i sammanlagt 20 timmar under en termin.”

Text

Kenneth Jönsson
Skoldatatekspedagog, centrala barn- och elevhälsan
kenneth.jonsson@falkenberg.se