Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Ett år med det digitala lärandestödet Frigga 

Emily Neeman, studiehandledare på Skogstorpsskolan och en av Friggaledarna.

Emily Neeman, studiehandledare på Skogstorpsskolan och en av Friggaledarna.

Det digitala lärandestödet Frigga har varit i drift under snart ett år. Vad har hänt sedan Frigga lanserades? Utbildning Falkenberg frågade Maria Lejon, projektledare för Frigga, och Emily Neeman, studiehandledare på Skogstorpsskolan och en av de Friggaledare eleverna möter i Frigga.

Frigga är Falkenbergs kommuns digitala lärandestöd. Frigga lanserades för ett år sedan i en egenutvecklad plattform dit kommunens elever i grundskolans årskurs 4-9 på ett tryggt och säkert sätt kan vända sig för att få hjälp med sitt skolarbete efter skoltid. I Frigga möter eleverna Friggaledare som guidar och hjälper dem via chatt eller video.

Vad har hänt under Friggas första år?

- Frigga har utvecklats en hel del både tekniskt och funktionsmässigt, men även när det gäller själva användandet. I höstas fick samtliga elever i våra kommunala högstadieskolor tillgång till Frigga och genom att bemanna tjänsten på eftermiddag och kvällar tre till fyra dagar i veckan har vi skapat bra förutsättningar för att kunna ge våra elever ett bra stöd i studierna. Vi har också börjat introducera Frigga till elever på mellanstadiet. Antalet elever som getts möjlighet att använda Frigga har ökat under året samtidigt som vi fortsatt utveckla Frigga som plattform, berättar Maria Lejon och fortsätter:
- Vi har även börjat titta på om andra delar av vår verksamhet kan använda Frigga som en interaktiv kommunikationskanal med elever. Bland annat har försök startats upp inom studie- och yrkesvägledningen och prao-verksamheten.

Har något varit särskilt utmanande under det första året?

- En stor utmaning har varit att få eleverna att hitta till Frigga. Exakt vad orsaken är kan vi inte sätta fingret på, men vi hoppas och tror att fler elever inom en snar framtid ska upptäcka vad plattformen kan erbjuda. Frigga är ju ett verktyg för att främja likvärdigheten för våra elever och jag är övertygad om att det kan bli ett kraftfullt sådant om vi bara ger det tid och utrymme, säger Maria.

Vilka elever är det som använder Frigga idag?

- Det är främst elever som saknar bra kunskaper i svenska, som tycker det går för fort på lektionerna och som blir osäkra på om de förstått all information eller missat något av det som sägs i klassrummet som söker sig till Frigga. För dem blir Frigga en plats där man känner att man vågar fråga. Det är alltså en annan grupp elever än de som vi ser i den vanliga läxhjälpen i skolan. Jag tror att en del av eleverna tycker att det är bekvämt och tryggt med Frigga, berättar Emily.
- Vissa elever kommer in, ställer några enstaka frågor och är sedan nöjda med de svar de får. Andra vill diskutera och gå på djupet med sina frågor. Jag har bland annat en återkommande elev som presterar väldigt bra i skolan, men vill bli ännu bättre och använder därför Frigga, säger Emily.

Hur är det att vara Friggaledare och möta eleverna?

- Jag tycker det är roligt att vara Friggaledare och jag blir glad när jag kan hjälpa eleverna, men jag känner mig samtidigt lite besviken över att fler inte har upptäckt Frigga. Jag tror det är viktigt att lärarna kontinuerligt talar om för eleverna att Frigga finns som ett stöd, att Frigga är gratis samt att det är en person från skolan som svarar och hjälper dem, alltså någon de kan lita på, säger Emily och fortsätter:
- Jag vill att föräldrar ska se Frigga som en extra hjälp för deras barn, något som gör nytta och som de kan uppmuntra barnen att använda. Lärarna ska se Frigga som en extra resurs i undervisningen. I de fall där jag vet att lärarna pratat med eleverna om Frigga som extra stöd, så ser jag att eleverna går in och använder Frigga, säger Emily.

Var hittar jag som lärare eller rektor information om Frigga att kommunicera med elever och vårdnadshavare?

- Det hade varit bra om varje skola hade en rutin för hur man informerar elever och vårdnadshavare om Frigga. Exempelvis kan man vid varje terminsstart visa “Friggafilmen” för elever och vårdnadshavare och påminner om att Falkenbergs kommun erbjuder detta stöd efter skoltid. Pedagogerna är viktiga för att förmedla informationen om Friggas tillgänglighet för alla elever. Information och film om Frigga finns finns på kommunens externa webbplats, avslutar Maria.

Text

Fredrik Håkansson
Utvecklare IT och lärande, barn- och utbildningsförvaltningen
fredrik.hakansson@falkenberg.se