Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Förändrad prao bidrar till tydligare ämneskoppling

Fredrik Åkring, SO-lärare på Tullbroskolan.

Fredrik Åkring, SO-lärare på Tullbroskolan.

Prao förlagd till både privat och kommunal verksamhet. Digitalt system för hantering och tilldelning av praoplatser. Pedagogiska planeringar för praon inom olika ämnen. Förändringarna är många när praon nu genomförs i en nygammal struktur.

Inför läsåret 2022/2023 har praon genomgått förändringar. Nytt för läsåret är att eleverna i årskurs 8 har två veckors prao där en vecka är förlagd i privat verksamheten och den andra nu är förlagd inom Falkenbergs kommunala förvaltningar och bolag. Ett digitalt system för hantering av praoplatser har införts där eleverna tilldelas plats efter önskemål, i stället för att söka praoplatser på egen hand. För att underlätta för de undervisande lärarna att dra nytta av praon i undervisningen har pedagogiska planeringar för de båda praoveckorna också arbetats fram. De pedagogiska planeringarna är kopplade till olika ämnen. För praoveckan i kommunala förvaltningar och bolag finns pedagogiska planeringar i SO medan det för praoveckan i privat verksamhet finns pedagogiska planering i svenska och engelska.

Fredrik Åkring arbetar som SO-lärare på Tullbroskolan. Fredrik hade två klasser på prao i kommunala förvaltningar och bolag under höstterminen. Han är också en av de lärarna som varit med och arbetat fram de pedagogiska planeringarna.

Vad tycker du om den nygamla strukturen för prao?

- Jag tycker det är en bra struktur som förenklar både för mig som lärare och för eleverna eftersom vi vet vilka praoplatser de rör sig om respektive vecka. Det blir lättare att väva in praon i undervisningen och få till ett för-, under- och efterarbete, säger Fredrik och fortsätter:
- Det blir också bättre för eleverna när de slipper söka praoplatser själva. Visst finns det utvecklingsmöjligheter, men i det stora hela funkar det bra.

Hur har det varit att arbeta fram de pedagogiska planeringarna?

- Det har varit roligt att få träffa andra lärare, samplanera arbetet och ta fram de pedagogiska planeringarna.
- Vidare fokuserade uppgiften på yrken, arbetsmiljö och även framtiden för yrket. Eleverna diskuterade bland annat hur tekniska framsteg kommer att påverka yrket i framtiden.

Nu har du haft möjlighet att använda dig av de pedagogiska planeringarna, hur gick det?

- Självklart är det lite utmanande att få praon att hänga ihop med undervisningen, men när jag väl fick till det så kunde jag också se att de elever som har haft en bra prao också presterar bättre på skoluppgifterna. Det är viktigt att man som lärare får det att hänga ihop och att man tydliggör syftet och innehåll, menar Fredrik.

Falkenbergs kommuns HR-avdelningen har också tagit fram en introduktion för prao i kommunala förvaltningar och bolag. Handledningen var främst tänkt för handledarna på de arbetsplatser som tar emot praoelever, men Fredrik ser att den också kan användas i undervisningen.
- Det är en bra introduktion som väver samman arbetsområdet offentlig förvaltning, demokratiska strukturer och hur Sverige styrs. Något som vi arbetat med tidigare, men som blir aktuellt igen för eleverna i samband med deras prao, avslutar Fredrik.

Information om prao, pedagogiska planeringar och kommunens introduktion för prao i kommunala förvaltningar och bolag hittar du som medarbetare på intranätet.

Text

Per Lundgren
Skola-arbetslivsutvecklare, barn- och utbildningsförvaltningen
per.lundgren@falkenberg.se