Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Bilduppgift skapar tankar om framtidsvalen

Mikael Tapio, bildlärare på Tullbroskolan, har varit med och utformat bilduppgiften.

Mikael Tapio, bildlärare på Tullbroskolan, har varit med och utformat bilduppgiften.

Läsåret 2021/2022 förändrades arbetet med skola-arbetslivsfrågor i grundskolan. En ny struktur kallad Modern arbetslivsorientering (MOA) implementerades med gemensamma aktiviteter och pedagogiska planeringar inom olika ämnen med tydlig koppling till arbetslivet. En av aktiviteterna som nu har en pedagogisk planering är yrkesinspirationen för elever i årkurs 7 som ska efterarbetas i bildämnet.

Sedan läsårsstart 2021/2022 finns två skola-arbetslivsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen, Elin Emvall och Per Lundgren. Under läsåret har Elin och Per implementerat en ny struktur för att systematisera arbetet med skola-arbetsliv i grundskolan. Strukturen kallas Modern arbetslivsorientering, MOA, och rymmer alla de delar eleverna ska få med sig för att kunna göra relevanta framtidsval.
- Målet med modern arbetslivsorientering är att hela skolan samarbetar för elevers valkomptens. Lärarna väver samman MOA i undervisningen och dockar an karriärlärande i skolämnena. Studie- och yrkesvägledare följer elevers upplevelser i MOA och tar med sig det i vägledningssamtalen. Dessutom finns arbetslivet med i alla aktiviteter i MOA och bidrar med koppling till verkligheten, säger Elin.

Yrkesinspiration + bild = sant

En del i MOA är Yrkesinspiration där elever i årskurs 7 möter yrkesrepresentanter från olika branscher. Syftet med yrkesinspiration är att ge eleverna en bild av olika yrken och branscher, vad olika yrken innebär samt vilka förmågor och kunskaper som krävs för att jobba med just det yrket. Efter att eleverna fått möta alla inspiratörer och haft möjlighet att ställa frågor och reflektera över vad de själva skulle vilja göra framåt så tar bildlärarna på de olika grundskolorna vid för att efterarbete och fördjupa arbetet med eleverna.
- Bildlärarna fick i uppdrag att komma på en uppgift som passar i undervisningen i åk 7 där just yrkesinspirationen skulle vara utgångspunkten. Det landande i en uppgift där eleverna ska ta fram en grafisk profil åt ett företag, berättar Elin.

I uppgiften Grafisk profil börjar eleverna med att granska olika företags hemsidor. De får fundera på färgval och logga samt på budskap och målgrupp. Eleverna jobbar sedan vidare efter strukturen: välj en bransch, hitta på ett företag, välj tre färger, skissa på logotyp och typsnitt samt förenkla under hela processen.
- I uppgiftens första del då eleverna ska välja en bransch och skapa ett företag blir det diskussioner kring vad de vill jobba med i framtiden och vad som krävs för det, vilket är en viktig del av uppgiften, säger Per.

En tydlig koppling till framtida yrkesliv

Mikael Tapio, bildlärare på Tullbroskolan, har varit delaktig i att ta fram uppgiften. Mikael tycker att det har varit väldigt roligt och inspirerande att få arbeta fram en gemensam uppgift tillsammans med bildlärare från andra grundskolor och tycker det känns extra bra att bildämnet fått ta plats och skapa värde för eleverna i ett annat sammanhang.
- Bild är ett ämne som många elever kommer ha nytta av i olika sammanhang i sitt framtida yrkesliv. Det är viktigt att påvisa och jag tycker att uppgiften grafisk profil verkligen belyser det, säger Mikael.

I våras testades uppgiften tillsammans med eleverna i årskurs 7 för första gången. Exempel på fiktiva företag som eleverna då skapade en grafisk profil för var företag som sålde flingor för barn, kläder för skejtare, sportartiklar samt caféer. Framöver kommer även lärare inom andra ämnen få möjlighet att arbeta fram pedagogiska planeringar tillsammans där kopplingen till skola-arbetsliv lyfts in i undervisningen.
- Vi tror att likvärdighet skapas genom delaktighet. Vi ser också att vi kan påvisa att skola-arbetsliv kan inrymmas i så mycket och ska ligga i den redan befintliga undervisningen för att ge effekt, samtidigt som det höjer kvalitén på undervisningen genom att det finns en koppling till verkliga livet, avslutar Per.

Text

Per Lundgren och Elin Emvall
Skola-arbetslivsutvecklare, barn- och utbildningsförvaltningen
per.lundgren@falkenberg.se
elin.emvall@falkenberg.se