Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Aktuellt: Nytt digitalt studiestöd för ökad likvärdighet

Vinterbild

En förstärkt och likvärdig tillgång till studiestöd för elever i grundskolan. Så löd uppdraget kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsförvaltningen och som resulterat i det digitala studiestödet Frigga. Utbildning Falkenberg har träffat IT-utvecklare Fredrik Håkansson och KomTeks Maria Lejon som berättar mer om Frigga.

Alla elever har inte tillgång till studiestöd efter den ordinarie skoldagen. Vissa har ingen möjlighet till stöd i skolarbetet hemma medan andra har busstider eller andra aktiviteter som krockar med de studiestöd skolan erbjuder. Samtidigt har de flesta elever tillgång till ett personligt digitalt verktyg som de tar med hem efter skolan. Det var utgångspunkten när IT-utvecklarna Fredrik Håkansson och Anna Wilhelmsson tillsammans med KomTeks Maria Lejon och Skoldatatekets Kenneth Jönsson påbörjade arbetet med att konkretiseras uppdrag från kommunfullmäktige kring att förstärka tillgången till studiestöd samt öka likvärdigheten för eleverna.
- Att göra studiestöd tillgängligt för fler elever krävde att vi tänkte i nya banor. Vi började skissa kring en digital plattform som nav. En tjänst som skulle göra studiestödet tillgängligt för eleverna även utanför skolans fysiska lokaler, berättar Fredrik.

För att bättre förstå behoven av studiestöd involverades en grupp elever tidigt i processen. Eleverna har varit med både i behovsanalysen och i användartester under våren.
- Eleverna var tydliga med att tjänsten måste finnas tillgänglig när behov av studiestöd uppstår, ett behov som oftast inte är konstant och som tenderar att uppstå efter skoltid. Det var också viktigt att tjänsten var enkel, kändes trygg och att den bemannades med personal från våra verksamheter, men inte nödvändigtvis från den egen skolan, berättar Maria.

Tryggt, enkelt och tillgängligt när behov uppstår

Dialogen med eleverna blev en bekräftelse på att studiestödet behövde komplettera det befintliga och viktiga studiestödet på skolorna och vara obundet tid och rum. Då det saknades digitala tjänster på marknaden som motsvarade behoven stod det klart att förvaltningen behövde bygga det nya digitala studiestödet från grunden, med hänsyn till andra digitala resurser elever och lärare redan idag använder i undervisningen.
- Frigga är en digital resurs där eleverna loggar in med sitt vanliga elevkonto och beskriver vad de vill ha hjälp med i en chatt. Chatten är bemannad med Friggaledare som handleder eleverna i att finna lösningar. Via en koppling till Google kan elever och Friggaledare dela dokument, utnyttja digitala whiteboards eller gå över till röst- och videosamtal, säger Maria.
- Frigga är utformad så att personal från olika skolor kan bemanna tjänsten samtidigt. Det gör att vi kan kraftsamla som organisation och öka tillgängligheten till ett studiestöd efter skoltid när eleven har behov av det, fortsätter Fredrik.

En digital tjänst med stora möjligheter

Den 23 september fick eleverna i årskurs 7-9 på Skogstorpsskolan tillgång till Frigga. Det är ett första steg i att ge eleverna på samtliga grundskolor tillgång till det nya digitala studiestödet. Samtidigt pågår ett arbete med att organisera arbetet samt rekrytera och utbilda Friggaledare. Bland annat kommer de VFU-studenter som finns i verksamheterna tillfrågas om det är intresserade av att vara Friggaledare.
- Vi ser den här hösten som en inkörningsperiod då vi ska hitta ett bra sätt att arbeta med Frigga. Det finns också en förhoppning om att vi kan börja testa Frigga i någon ytterligare verksamhet, exempelvis inom elevhälsan eller vuxenutbildningen. Det finns en stor potential i Frigga, avslutar Maria.

Om namnet Frigga

Frigga har fått sitt namn efter två starka kvinnor; en historisk och en mytologisk. Den historiska Frigga hette egentligen Anna Fredrika Carlberg, men fick smeknamnet Frigga. Hon föddes 1851 i Falkenberg och kom under sitt liv bli en mycket stridbar och engagerad kvinna framförallt inom frågor som fattigvård och kvinnlig rösträtt. Den mytologiska Frigga är gudinnan Frigg från den nordiska mytologin. Hon var den främsta och visaste av gudinnorna. Frigg är äktenskapets och hemmets beskyddare men tillskrivs även rollen som ödesgudinna.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se