Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Skicka vidare - Möt Hoda Homsi

Hoda Homsi, samordnare nyanlända elever på Enhet modersmål och flerspråkighet.

Hoda Homsi, samordnare nyanlända elever på Enhet modersmål och flerspråkighet.

Hoda Homsis första möten med den svenska skolan ledde till att hon omskolade sig till gymnasielärare. Hon ser sin egen bakgrund och erfarenhet som en värdefull resurs i mötet med nyanlända familjer och framhåller vårdnadshavarnas roll i elevernas skolgång som mycket viktig. I veckans Skicka vidare får vi lära känna Hoda Homsi, samordnare för nyanlända elever på Enhet modersmål och flerspråkighet, lite närmare.

Året är 2001. I ett klassrum sitter Hoda Homsi. Hoda har blivit kallad till sin dotters skola. Varför vet hon inte. I hennes forna hemland Libanon blir vårdnadshavare bara kallade till skolan om deras barn gjort något orätt. Hoda funderar på vad hennes dotter kan ha gjort. Hon är nervös. När läraren kommer in i klassrummet hälsar läraren glatt Hoda välkommen på utvecklingssamtal. Läraren förklarar varför Hoda är kallad till skolan. Hon känner sig lättad. Efter samtalet har Hoda förstått att utvecklingssamtal är ett återkommande inslag i det svenska skolsystemet.

Något år senare, på ännu ett utvecklingssamtal, har det blivit dags att prata om hennes dotters skolresultat. Läraren berättar för Hoda att hennes dotter har haft alla rätt på proven i ett ämne och har fått G i betyg. Hoda förstår inte vad läraren menar. Har hennes dotter haft alla rätt på proven men bara fått ett G i betyg. Det måste vara ett missförstånd? När Hoda gick i skolan i Libanon fick eleverna alltid högsta betyg när de haft alla rätt på proven.

Ju fler kontakter Hoda har med sina barns skola desto tydligare blir det för henne att den svenska skolan skiljer sig från skolan i Libanon. Hoda känner att hon vill förstå den svenska skolan bättre för att kunna vara ett bra stöd för sina barn under deras skolgång. Hon bestämmer sig för att omskola sig till lärare.

Skapa mening

När Hoda berättar om sina första möten med den svenska skolan är det med värme och humor. Anekdoterna är träffande och ger en bild av den kulturella krock hon upplevde som nyanländ. Hoda berättar ofta om sina egna erfarenheter när hon möter nyanlända vårdnadshavare i sin roll som samordnare för nyanlända. Många av de vårdnadshavare hon möter har liknande erfarenheter som henne själv. De känner inte igen sig i den svenska skola och den undervisning som bedrivs här.
- Att kunna analysera, reflektera och ifrågasätta är inte önskvärt i alla länder. I många forna diktaturer är det vanligt att du ska uppfostra dina barn att passa in, varken mer eller mindre. Många nyanlända vårdnadshavare har också sin skolbakgrund i länder där läraren har en auktoritär roll i klassrummet. I Falkenberg arbetar vi kollaborativt och formativt där eleverna förväntas vara delaktiga i undervisningen och vara resurser åt varandra. Det är något som många har svårt att förstå, berättar Hoda.

Hoda tycker att skolan har en viktig roll i att kunna förklara det svenska skolsystemet och skolkulturen för nyanlända vårdnadshavare. Det räcker inte med att översätta de styrande dokumenten.
- Det är viktigt att förstå vad som står i de styrande dokumenten, men det är ännu viktigare att förstå vad orden egentligen innebär i en svensk kontext. Jag tror att nyanlända barn och elever skulle vinna mycket på att vårdnadshavarna tidigt förstår skolkulturen och skolsystemet så att de kan vara delaktiga i sina barns skolgång, säger Hoda.

Under det gångna läsåret arbetade Hoda med ett projekt som vände sig till nyanlända vårdnadshavare med barn i grundskolan. Syftet med projektet var att via hembesök berätta om hur den svenska skolan fungerar.
- Familjerna har varit väldigt positiva till hembesöken. Frågorna om skolan är ofta många och kommer först efter att eleven gått i skolan ett tag, säger Hoda.

Samordna och utveckla

I Hodas tjänst som samordnare för nyanlända elever ingår att organiserar det introduktionsstöd som nyanlända barn och elever ges när de börjar förskola och grundskola. Bland annat rekryterar och utbildar Hoda de introduktionsguider som är med barn och elever i verksamheten under introduktionen. Guiderna ska helst ha en pedagogisk utbildning och prata samma modersmål som barnet eller eleven.
- Det är utmanande att rekrytera introduktionsguider som har en pedagogisk utbildning i grunden. Som det ser ut nu får de ofta andra jobb. Hittar vi ingen med pedagogisk utbildningsbakgrund prioriterar vi att guiden ska ha samma skolkultur och modersmål som barnet eller eleven, berättar Hoda.

Introduktionsstödet ska ge nyanlända barn och elever en trygg start på sin förskole- och skolgång. Hoda berättar att introduktionsguiderna i grundskolan till en början tolkar mycket åt eleverna men att fokus ligger på att introducera eleverna i den svenska skolan.
- Det är mycket nytt för en nyanländ elev att lära. Eleven ska lära sig hitta på skolan, presenteras för nya professioner, bekanta sig med sina lärare och klasskompisar samtidigt som de ska delta i undervisningen, berätta Hoda.

När introduktionsstödet är slut så har eleven rätt till studiehandledning på modersmålet. I Hodas tjänst ingår även att utveckla studiehandledningen i hela kommunen och vara en sammanhållande länk i frågor som rör studiehandledning.
- Vi har ett nätverk för studiehandledare som träffas regelbundet. När vi träffas arbetar vi tillsammans för att utveckla arbetsformer för studiehandledning, säger Hoda.

Nyligen gick barn- och utbildningsförvaltningen in i ett treårigt samarbete med Skolverket kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande. Hoda var med vid uppstartsträffen i februari och är mycket positiv till samarbetet. Hoda är involverad i insatsen “Studiehandledning för förbättrad kvalitet och organisation av studiehandledning på modersmålet”. Det övergripande målet med samarbetet är högre måluppfyllelse för nyanlända barn och elever i Falkenbergs kommun.
- Jag tror vi är många som är överens om att det är svårt att erbjuda en likvärdig studiehandledning. Nu får vi möjlighet att titta närmare på hur vi kan hitta nya vägar och utveckla studiehandledningen för att säkerställa likvärdigheten, avslutar Hoda.

Vem vill du skicka vidare till? Något särskilt du är nyfiken på i hens arbete?

- Jag vill skicka vidare till Hanna Silvner. Hanna arbetar på introduktionsprogrammen på Falkenbergs gymnasieskola och jobbar för elevernas välmående och utveckling på flera olika sätt. Hon jobbar också med flera olika spännande utvecklingsarbeten. Hon föreläser om och driver SKUA-arbetet i grundskolan och jobbar med Motivationslyftet på IM, som båda är viktiga arbeten. Jag är så nyfiken på att få veta mer om Hannas arbete.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se