Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Två processledare ska samordna riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande

Elin Glamheden och Madelene Lundström, processledare för riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elever.

Elin Glamheden och Madelene Lundström, processledare för riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända barn och elever.

Sedan årsskiftet pågår ett samarbete med Skolverket där riktade insatser ska höja måluppfyllelsen bland flerspråkiga och nyanlända barn och elever. De riktade insatserna inkluderar bland annat en översyn av studiehandledningen samt riktlinjer för att säkerställa ett likvärdigt och kvalitativt mottagande av nyanlända barn och elever. För att samordna och leda arbetet har två processledare tillsats, vilka nu påbörjat sitt uppdrag.

I februari i år var Skolverket på besök i Falkenberg. Då hölls den första av två workshops med skolledare och andra nyckelpersoner kring flerspråkiga och nyanlända barns och elevers lärande. Syftet med workshoparna var att förstå hur förvaltningens olika verksamheter idag arbetar med flerspråkiga och nyanlända barn och elever men också vad som kan förbättras. Resultatet förpackades i form av en åtgärdsplan som Skolverket i juni godkände.
- Åtgärdsplanen innehåller en rad insatser vi ser att vi behöver genomföra för att höja måluppfyllelsen hos flerspråkiga barn och elever. Skolverkets godkännande innebär att de finansierar de insatser vi nu är i begrepp att vidta. Sammanlagt handlar det om 6,5 miljoner kr, berättar Pia Hjertström, verksamhetschef för kvalitet och utveckling.

Processledarna har påbörjat sitt uppdrag

En insats i åtgärdsplanen bestod i att tillsätta två processledare. Valet föll på Elin Glamheden och Madelene Lundström, båda med mångårig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga och nyanlända barn och elever inom olika verksamheter.
- Jag är utbildad gymnasielärare i svenska som andraspråk och svenska och har tidigare undervisat flerspråkiga och nyanlända elever på vuxenutbildningen. Just nu arbetar jag som biträdande rektor på introduktionsprogrammen på gymnasieskolan, något jag kommer fortsätta med på 60 %. Resterande 40 % kommer jag då att arbeta som processledare, berättar Elin.
- Jag arbetar sedan 2015 som samordnare för nyanlända barn och elever med uppdrag att träffa nyanlända familjer och skriva in barnen i skolan. Jag är utbildad lärare i tidigare år med behörighet inom SVA och har också arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i den basgrupp som tidigare fanns i kommunen. Jag kommer att arbeta 50 % som processledare och 20 % som samordnare, säger Madelene.

Elins och Madelenes roll är huvudsakligen att leda och samordna insatserna samt se till att varje insats genomförs, följs upp och utvärderas i tätt samarbete med förvaltningens skolledare och flera utbildningsanordnare.
- Vi är väldigt glada och stolta över att få vara processledare över detta projekt. Att få vara en del i skolutveckling och förbättringsarbete på kommunnivå känns både spännande och viktigt. Det är en utmaning att få insatserna igång och nå de förväntade effekterna, men vi vet att skolorna är i behov av de insatserna som arbetats fram i åtgärdsplanen. Det är mycket viktigt att få igång ett gott samarbete med kommunens rektorer och att nå ut till alla, säger Elin.

I linje med förbättringsplanen Utbildning Falkenberg

Åtgärdsplanen innehåller ett brett spektrum av insatser. Bland annat ska studiehandledningens organisation och arbetssätt ses över och riktlinjer för att säkerställa ett likvärdigt och kvalitativt mottagande av nyanlända barn och elever ska utvecklas. Riktade utbildningsinsatser kring flerspråkighet och modersmål kommer också att genomföras. Både Elin och Madelene ser en tydlig koppling mellan det uppdrag de nu processleder och barn- och utbildningsförvaltnings plan för förbättrad undervisningskvalitet Utbildning Falkenberg.
- De riktade insatserna är ett sätt att nå högre måluppfyllelse, vilket är målet i Utbildning Falkenberg och därför går dessa hand i hand. När vi avslutar de riktade insatserna hoppas vi ha skolor i kommunen där de nyanlända och flerspråkiga elever får likvärdiga förutsättningar att nå sina mål. 

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se