Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Aktuellt: Ny plan ska stödja förskolor och skolor i arbetet med att främja närvaro

Vinterbild

Närvaro är en friskhetsfaktor. Forskning visar att det finns ett samband mellan hög närvaro, hög måluppfyllelse och god psykisk och fysisk hälsa. För att stödja förskolor och skolor i arbetet med att främja närvaro finns en ny plan. Utbildning Falkenberg har träffat kvalitetsstrateg Sofie Lökholm som berättar om Plan för att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola.

Plan för att främja närvaro och förebygga frånvaro i förskola och skola ska stödja förskolor och skolor i arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro. Syftet med planen är också att skapa samsyn och likvärdighet i arbetet med närvaro.
- Forskning visar att det finns ett samband mellan hög närvaro, hög måluppfyllelse och god psykisk och fysisk hälsa. Det är viktigt att vi tidigt identifierar barn och elever som har ett frånvarobeteende och tar frånvaron på allvar. Ju tidigare vi påbörjar åtgärdande insatser desto större är chansen att vi kan vända ett frånvarobeteende, berättar Sofie.

En viktig förutsättning för att förskolor och skolor tidigt ska kunna identifiera barn och elever med frånvarobeteende är att närvarorapporteringen fungerar och att rapporteringen sker i de system som finns för ändamålet. I planen finns rutiner för hur närvaro ska följas upp och vilka åtgärder som ska vidtas beroende på hur omfattande frånvaron är. Planen innehåller också definitioner av begrepp som ska användas i arbetet.
- I planen använder vi oroande frånvaro och problematisk frånvaro för att identifiera frånvarobeteende. Ibland används begreppet "hemmasittare" för att beskriva elever som har en problematisk frånvaro och det vill vi undvika. Det är frånvaron som är problematisk, inte eleven, säger Sofie.

Film ska underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna

För att stödja skolorna i kommunikationen med vårdnadshavarna har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en kort film om närvaro. Filmen förtydligar vikten av närvaro och förklarar hur skolan arbetar med frånvaro. Filmen kommer att översättas på olika språk.
- Filmen ska underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna. Ett välfungerande samarbete mellan skola och hem är avgörande för elever med frånvarobeteende. Därför är det viktigt att alla vårdnadshavare nås av hur skolan arbetar och vad som förväntas av dem, avslutar Sofie.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se