Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Så jobbar vi med GPS-larm

Foto: Joakim Andersson

Sedan våren 2019 används GPS-larm av kommunens anhörigstöd och särskilda boenden.

Behovet av GPS-larm uppmärksammades först av medarbetare på särskilt boende, som hade svårt att möta vissa brukares behov av utomhusvistelse. Därefter uppmärksammades målgruppen anhöriga som vårdar en närstående. Förhoppningen framöver är att även de äldre som inte bor på särskilt boende eller som har en anhörig som kan ta emot larm, ska kunna få möjlighet att använda sig av GPS-larm för att kunna fortsätta vara aktiva och känna sig trygga utanför sina bostäder.

Anhörigstöd

För att få låna ett GPS-larm av kommunens anhörigstöd ska man som anhörig vara inskriven hos anhörigstödet. Det är en anhörigkonsulent som tillsammans med anhörig och närstående kommer fram till om GPS-larm är ett lämpligt stöd. Den anhörige och närstående ska uppfylla vissa kriterier och känna sig trygga med den tekniska lösningen.

Det är den anhörige som är larmmottagare. Anhörigkonsulenten ansvarar för att tillräcklig information ges så att den anhörige kan hantera tekniken och har en handlingsplan som stöd att följa vid behov av hämtning. Anhörigkonsulenten ansvarar för att uppföljning sker regelbundet eller vid behov.

Särskilt boende
På särskilt boende bedöms behovet av personal som har god kännedom om brukaren. Om bedömning görs att GPS-larm är en lämplig stödåtgärd kommer brukaren erbjudas ett GPS-larm om den vill vistas utomhus på egen hand.

Personalen på avdelningen är larmmottagare och på varje boende finns en superanvändare som ansvarar för att rätt inställningar har gjorts i verksamhetssystemet så att tekniken används på det sätt som brukaren har behov av. Uppföljning sker regelbundet eller vid behov för att säkerställa att arbetssättet fungerar bra och att brukaren och anhöriga känner sig trygga.

Kontakt