Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skonsamma vändningar

Under våren 2019 testade det särskilda boendet Ätranhemmet två varianter av motoriserade draglakan i syfte att minska antalet dubbelbemanningar och skapa en bättre arbetsmiljö.

Under testperioden användes TurnAid hos sammanlagt sju brukare och WendyLett4way med handtag testades hos fyra. Utvärderingen visar att det är möjligt att arbeta enkelbemannat med både TurnAid och WendyLett4way med handtag vid allt omsorgsarbete i säng förutom vid förflyttning högre upp i säng, vid större läckage eller om brukaren är utåtagerande.

Omsorgspersonalen uppgav efter testperioden att de motoriserade draglakanen hade bidragit till minskad stress, minskad smärta/obehag vid omsorgsarbete i säng och att det nya arbetssättet hade frigjort tid till andra arbetsuppgifter.

Under hösten 2019 kommer ytterligare ett särskilt boende i Falkenbergs kommun få testa de motoriserade draglakanen och därefter kommer beslut om eventuellt breddinförande tas.

Länk till hela utvärderingenPDF

Intervju med superanvändare på Ätranhemmet

Vad är motoriserade draglakan?

Draglakan är lakan som medarbetarna drar i för att ändra positionen på brukaren i sängen. Motoriserade draglakan är helt enkelt ett hjälpmedel som med en motor drar i ett draglakan så att brukarens position ändras. På Ätranhemmet testades två olika typer av motoriserade draglakan.

TurnAid

TurnAid är draglakan i kombination med sänggrind som monteras på en vårdsäng. Draglakanet är upprullat på valsar längs med sängens långsidor. Valsarna rullar och drar då lakanet så att brukarens position ändas. Medarbetarna styr valsarna med en hand- eller fotkontroll.

Produktbild från comfortsystem.se

WendyLett4Way

Draglakan med öglor som fästs i en tak- eller golvlyft. Genom att höja och sänka lyften samt justera lakanet manuellt ändras brukarens position. Medarbetarna styr lyften med en handkontroll.

Produktbild från handicare.se

Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.