Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Medicingivare i Falkenberg

Foto: Joakim Andersson

Sedan april används medicingivare av brukare i Ullared som är inskrivna i kommunens hemsjukvård och som behöver påminnelse om att ta sina läkemedel.

Medicingivaren används för att underlätta för brukaren att självständigt ta sina läkemedel, istället för med hjälp av hemtjänstpersonal. En sjuksköterska bedömer med stöd av en checklista om brukarens behov av hjälp med läkemedelsöverlämning kan tillgodoses med en medicingivare. Brukaren måste exempelvis vara positiv till att ta sina mediciner och kunna ta emot enklare instruktioner. Att ha en medicingivare kostar inget för brukaren och det är frivilligt. De medicingivare som Falkenbergs kommun använder hyrs av företaget Evondos.

Delaktighet och förankring

Projektets utgångspunkt när det gäller införande av ett nytt arbetssätt är att det är viktigt att medarbetarna blir delaktiga tidigt i processen så att förändringen blir väl förankrad. I december 2018 anordnades en verksamhetspanel där representanter från olika verksamheter i äldreomsorgen bjöds in. Deltagarna, som bland annat arbetar inom kommunens hemsjukvård och hemtjänst, diskuterade den tekniska lösningen utifrån vad ett införande skulle kunna innebära för brukare, anhöriga, de olika yrkesgrupperna och för organisationen. Verksamhetspanelen var enig om att medicingivare är teknisk lösning att arbeta vidare med.

Det beslutades därefter om att implementera det nya arbetssättet med medicingivare i ett av kommunens hemtjänstområden. Därefter sattes en projektgrupp samman som tillsammans arbetade fram rutiner och bedömningskriterier och personalen utbildades. Medicingivarna placerades ut i april och redan efter en kort period ger det nya arbetssättet vinster både för brukarna och för organisationen. Projektet ser nu över möjligheten att kunna erbjuda fler brukare i kommunen att bli självständiga med hjälp av en medicingivare.

Kontakt