Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Medicingivare

Medicingivare kan användas av personer som behöver påminnelse om att ta sina läkemedel. Syftet med tekniken är att individen ska bli mer självständig och delaktig i sin läkemedelshantering.

Det är vanligt att äldre personer får hjälp av hemtjänsten med att ta sina läkemedel, bland annat för att det kan vara svårt att komma ihåg eller att hålla reda på vilka mediciner som ska tas och vid vilken tid. En medicingivare är ett hjälpmedel som påminner när det är dags att ta läkemedel, istället för att hemtjänstpersonal eller anhöriga gör det.

Medicingivare gör brukare mer självständiga och delaktiga i läkemedelshanteringen och i vardagen då de själv kan bestämma över sina dagar istället för att vara hemma för att vänta på hemtjänstpersonal. Medicingivare har också positiv påverkan för hemtjänstens bemanning, planering och ekonomi. Om brukarna kan vara självständiga i större utsträckning avlastas hemtjänsten i sitt arbete och de hinner hjälpa fler. Hemtjänstpersonalens arbetsdag kan dessutom planeras mindre efter läkemedelstider och istället efter brukarnas och organisationens behov.

Hur fungerar en medicingivare?

Film från Karlstads kommun

Medicingivaren laddas med brukarens läkemedel som är förpackade i apodos från apoteket. Det innebär att brukarens läkemedel dosförpackas i påsar som är märkta med namn, personnummer och tidpunkt. Medicingivaren läser av texten på dospåsen och dosen matas ut vid rätt tidpunkt. Medicingivaren säger till när det är dags att ta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen med kontrollampor. Brukaren trycker på en knapp och dospåsen matas ut. Medicingivaren gör även ett litet jack i påsen för att det ska vara lätt att ta ut tabletterna.

Om brukaren inte tar en dos flyttas den till en låst läkemedelsbehållare. Medicingivaren informerar personal som tar reda på vad som har hänt och som ser till att brukaren får besök av personal om det behövs. Medicingivaren är uppkopplad mot ett vårdsystem och alla händelser registreras i en systemlogg som personalen har tillgång till. De kan på så vis ta ansvar för att läkemedelshanteringen sker under trygga förhållanden. Medicingivaren fylls på av personal två gånger i månaden eller vid behov.

 

Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.