Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Pågående test med motoriserade draglakan

Sedan mars 2019 testas två olika motoriserade draglakan på Ätranhemmet. Läs mer om delprojektet.

Delprojektet på Ätranhemmet är ett test av ett nytt arbetssätt. Om testet påvisar stora nyttoeffekter för verksamheten kan nästa steg vara ett breddinförande i kommunens andra verksamheter med samma behov. Förhoppningen är att testet bidrar till en samlad överblick över hur arbetssättet på bästa sätt införs, där kriterier för utprovning av motoriserade draglakan upprättas och ett utbildningspaket tas fram för att säkerställa att medarbetarna får den kompetens som behövs vid införande och förvaltande av ett nytt arbetssätt. Testet pågår i tre månader och kommer utvärderas med enkätundersökning, djupintervjuer och gruppdiskussion.

Delaktighet och förankring

Projektets utgångspunkt när det gäller införande av ett nytt arbetssätt är att det är viktigt att medarbetarna blir delaktiga tidigt i processen så att förändringen blir väl förankrad. När det var klart vilka motoriserade draglakan som skulle användas i testet anordnades en workshop med medarbetarna. Under workshopen fick medarbetarna utbildning i de olika förflyttningsmetoderna och därefter diskuterades styrkor och svagheter med respektive hjälpmedel.

Efter workshopen utfördes individuella utprovningar av motoriserade draglakan hos de brukare som har behov av dubbelbemanning vid omvårdnad i säng. Innan testet startades upp utsågs superanvändare i varje arbetslag, vars uppgift är att vara extra sakkunnig för att kunna lära och stötta sina kollegor i arbetssättet. Det genomfördes även en enkätundersökning gällande arbetsbelastning och arbetsmiljö, för att få mätvärden till utvärderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från workshop där medarbetare lär sig använda hjälpmedlet TurnAid.

Bild från workshop där medarbetare lär sig använda hjälpmedlet WendyLett4Way.

Kontakt