Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skonsamma vändningar

I syfte att minska antalet dubbelbemanningar och skapa en bättre arbetsmiljö, testar det särskilda boendet Ätranhemmet två varianter av motoriserade draglakan.

Ätranhemmet har den senaste tiden haft en hög arbetsbelastning på grund av att de har många brukare boende hos sig som behöver hjälp av två personer vid vändning och omvårdnad i säng. Vid förflyttning och omvårdnad i säng används glid- och draglakan och manuellt förflyttningsförfarande, vilket är tungt för personalen, framför allt när det är många som behöver denna hjälp flera gånger per dygn. Detta har medfört ökade personalkostnader då det behövts vikarier för att klara arbetsbelastningen.

Syftet med delprojektet är att undersöka om användning av motoriserade draglakan kan ha positiva effekter för verksamheten genom att minska behovet av dubbelbemanning och skapa en bättre arbetsmiljö, samtidigt som det ger skonsammare vändingar för brukaren.

Vad är motoriserade draglakan?

Draglakan är lakan som medarbetarna drar i för att ändra positionen på brukaren i sängen. Motoriserade draglakan är helt enkelt ett hjälpmedel som med en motor drar i ett draglakan så att brukarens position ändras. På Ätranhemmet testas två olika typer av motoriserade draglakan.

TurnAid

TurnAid är draglakan i kombination med sänggrind som monteras på en vårdsäng. Draglakanet är upprullat på valsar längs med sängens långsidor. Valsarna rullar och drar då lakanet så att brukarens position ändas. Medarbetarna styr valsarna med en hand- eller fotkontroll.

Produktbild från comfortsystem.se

WendyLett4Way

Draglakan med öglor som fästs i en tak- eller golvlyft. Genom att höja och sänka lyften samt justera lakanet manuellt ändras brukarens position. Medarbetarna styr lyften med en handkontroll.

Produktbild från handicare.se

Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.