Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Medicingivare

En av de vanligaste delegerade insatserna som hemtjänsten utför är överlämnande av läkemedel till brukare. Under våren 2019 påbörjas ett projekt med automatiska medicingivare, Evondos E300, inom hemtjänsten i Ullaredsområdet.

Medicingivare från Evondos

Medicingivare ger brukaren en större självständighet i den egna läkemedelshanteringen och kan exempelvis underlätta möjligheten att själv få styra sin dag då man inte behöver vara hemma för att vänta på hemtjänstpersonalen.

Förhoppningen är att medicingivare också ska inverka positivt på såväl kommunens kompetensförsörjning som ekonomi. Kan brukare i större utsträckning vara självständiga i sin medicinering kan hemtjänsten avlastas i sitt arbete och utföra andra uppgifter istället.