Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Medicingivare

Medicingivare används av personer som behöver påminnelse om att ta sina läkemedel. Syftet med tekniken är att göra brukare mer självständiga och delaktiga i sin läkemedelshantering samtidigt som hemtjänstpersonalen får tid över att hjälpa fler.

Det är vanligt att äldre personer får hjälp med att ta sina läkemedel, bland annat för att det kan vara svårt att komma ihåg eller att hålla reda på vilka mediciner som ska tas och vid vilken tid.

Påminner om när det är dags att ta medicin

En medicingivare är ett hjälpmedel som påminner när det är dags att ta läkemedel, istället för att hemtjänstpersonal eller anhöriga gör det. Medicingivare gör brukare mer självständiga och delaktiga i sin läkemedelshantering och vardag, då de själva kan bestämma över sina dagar istället för att vara hemma för att vänta på hemtjänstpersonal.

Påverkar hemtjänstens planering positivt

Medicingivare har också positiv påverkan för hemtjänstens bemanning, planering och ekonomi. Om brukarna kan vara självständiga i större utsträckning avlastas hemtjänsten i sitt arbete och de hinner hjälpa fler. Hemtjänstpersonalens arbetsdag kan dessutom planeras mindre efter läkemedelstider och istället efter brukarnas och organisationens behov.

Hur fungerar en medicingivare?

Medicingivaren laddas med brukarens läkemedel som är förpackade i apodos från apoteket. Det innebär att brukarens läkemedel dosförpackas i påsar som är märkta med namn, personnummer och tidpunkt.

Medicingivaren ger brukaren instruktioner

Medicingivaren läser av texten på dospåsen och dosen matas ut vid rätt tidpunkt. Medicingivaren säger till när det är dags att ta läkemedel, både via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen med kontrollampor. Brukaren trycker på en knapp och dospåsen matas ut. Medicingivaren gör även ett litet jack i påsen för att det ska vara lätt att ta ut tabletterna.

Personalen larmas om brukaren inte tar en medicindos

Om brukaren inte tar en dos flyttas den till en låst läkemedelsbehållare. Medicingivaren informerar personal som tar reda på vad som har hänt och ser till att brukaren får besök av personal om det behövs. Medicingivaren är uppkopplad mot ett vårdsystem och alla händelser registreras i en systemlogg som personalen har tillgång till. De kan på så vis ta ansvar för att läkemedelshanteringen sker under trygga förhållanden. Medicingivaren fylls på av personal två gånger i månaden eller vid behov.

En sjuksköterska bedömer lämpligheten

Medicingivare används i Falkenbergs kommun sedan 2019. Det är en sjuksköterska bedömer om brukarens behov av hjälp med läkemedelsöverlämning kan tillgodoses med en medicingivare. Brukaren måste exempelvis vara inskriven i kommunens hemsjukvård, vara positiv till att ta sina mediciner och kunna ta emot enklare instruktioner. Det är frivilligt för brukare att ha en medicingivare och det kostar inget. De medicingivare som Falkenbergs kommun använder hyrs av företaget Evondos.

Film från Karlstads kommun