Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Delprojekt

Mycket av PIO:s arbete sker genom konkreta projekt och aktiviteter förlagda till verksamheten. Nedan länkar vi till sidor med mer information om dessa.

Pågående projekt

Digital vardag

Seniorer i Falkenberg erbjuds möjlighet att lära sig mer om digitala tjänster så som swish, bank-id, sociala medier och videokommunikation. Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat kommunen 714 000 kronor för att ta fram en utbildning för äldre. Utbildningen är kostnadsfri och kommer ges på kommunens mötesplatser och träffpunkter som är en del av kommunens förebyggande tjänster för äldre. Läs mer om Digital vardag.

Trygg ute med GPS-larm på särskilt boende och genom Anhörigstödet

Med hjälp av GPS kan man både få larm från och hitta personer i nöd. Falkenbergs kommun påbörjar en försöksverksamhet med GPS-larm åt anhöriga och deras närstående som behöver stöd under utomhusvistelser på grund av svårigheter med att hitta eller oro för att falla. GPS-larmen lånas ut av kommunens anhörigkonsulenter.

GPS-larm kommer också testas på kommunens särskilda boenden för personer som gärna rör sig ute, men som emellanåt kan ha svårt att orientera sig. Läs mer om Trygg ute.

Medicingivare

En av de vanligaste delegerade insatserna som hemtjänsten utför är överlämnande av läkemedel till brukare. Under 2019 inför Falkenbergs kommun automatiska medicingivare, Evondos, inom hemtjänsten i Ullaredsområdet. Läs mer om medicingivare.

Vändning i säng

Olika tekniska hjälpmedel för vändning i säng, TurnAid vändsystem och gliddraglakanet WendyLett4way med handtag, testas under 2019 på Ätranhemmet. Vi tror att vändningarna blir skonsammare för såväl individen som får hjälp, som för personalen som hjälper till med vändningarna. Förhoppningen är också att behovet av dubbelbemanning i vändsituationerna ska minska. Läs mer om vändning i säng.

Trygghetsboende Plus

Trygghetsboende Plus är en biståndsbedömd boendeform som riktar sig till personer som är i behov av trygghet och närhet till personal dygnet runt, men som inte har ett så omfattande behov av omvårdnad att det är aktuellt med en plats på särskilt boende. På Trygghetsboende Plus används välfärdsteknik som komplement till hjälp från personal, för att de som bor där ska känna sig trygga och bli mer självständiga.

PIO:s roll är att identifiera lämplig teknik för de personer som bor på Trygghetsboende plus. I vanliga fall arbetar PIO med teknik som redan är etablerad på marknaden, som andra kommuner har provat och sett vinster med. Men i Trygghetsboende plus har vi möjlighet att tänka lite bredare än så. Här kan vi testa nyare teknik som inte nödvändigtvis ska implementeras brett inom hela äldreomsorgen.

Avslutade projekt som övergått i ordinarie verksamhet

Temawebb Välfärdsteknik

Webben du nu är inne på är en del av PIO-projektets kommunikationssatsning där vi informerar om välfärdsteknik i allmänhet och Falkenbergs kommuns satsningar inom området i synnerhet.

Visningsdagar

Under våren 2019 hade vi något vi kallade för för visningsdagar två eftermiddagar i månaden. Där berättar vi om PIO-projektet och tar också med dig på en tur i vårt Inspirationsrum där du får bekanta dig med olika typer av välfärdsteknik och smarta vardagsprylar. Detta återkommer i en något förändrad form under hösten 2019.