Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Hur digital är du?

Under två år har det pågått aktiviteter runt om i Halland för att stärka den digitala kompetensen hos vård- och omsorgspersonal. Nu vill vi veta om projektet skapat nytta och om du har blivit mer digital. Ta vara på chansen och svara på Digga Hallands uppföljningsenkät!

Enkätundersökning

Inbjudan till enkäten kommer via mejl till dig den 4 februari. Den skickas ut av ett företag som heter Quicksearch med rubriken Uppföljningsenkät Digga Halland 2020.

Enkäten är möjlig att besvara fram till den 28 februari och det beräknas ta ungefär 10 minuter. Svaren redovisas anonymt och man kommer inte att kunna se vad varje enskild deltagare har svarat. Resultatet kommer sammanställas och kommuniceras i samband med projektets slutrapportering.

Frågorna i enkäten kretsar kring digital kompetens, förutsättningar på arbetsplatsen, säkerhet och etiska konsekvenser och delaktighet i samband med digitalisering.

Om du har frågor, eller om du inte fått ett mejl med inbjudan till enkäten, hör du av dig till projektet på diggahalland@hh.se

Läs mer om projektet Digga Halland och om hur projektet hanterar personuppgifter.