Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

16:e februari 2018

Projektledare för PIO tillsatt

Tjänsten som projektledare för PIO, Planeringscenter för individuell omsorg, är nu tillsatt. Socialförvaltningens ledningsgrupp är helt enig om att ge Mattias Törngren, i dag utvecklingsledare, förtroendet att leda projektet med att införa välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

– Nu ska de andra tjänsterna som är kopplade till PIO annonseras ut och målet är att projektet ska starta upp före sommaren, säger Birgitta Lomander Johansson, IT-utvecklingschef på socialförvaltningens IT-enhet.

”Välfärdsteknik är brukarorienterad”

Mattias Törngren kommer närmast från utvecklingsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

– Min grundsyn på välfärdsteknik är att den är brukarorienterad. Det är brukarens välfärd som står i fokus. Välfärdsteknik ska bidra till att livet blir lite lättare, tryggare, aktivare och självständigare med ökad möjlighet till delaktighet för den enskilde, säger Mattias Törngren.

Vill ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns

När PIO är på plats ska arbetsgrupper bildas, där bland annat vård- och omsorgspersonal, brukare och anhöriga kommer att bli involverade.

– Men min allra första uppgift kommer vara att ge mig ut i alla verksamheter och skapa mig en bild av hur det fungerar i dag. Den kunskap och erfarenhet som finns ute i verksamheten är naturligtvis central. Det är där vi hittar kunskapen om var digitala lösningar skulle kunna göra störst nytta, säger Mattias Törngren.