Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

19:e december 2018

Kommunens sjuksköterskor går in i nytt digitalt system

För att få en säker och effektiv informationsöverföring kommer kommunens sjuksköterskor nu att använda ett digitalt system när de skickar meddelanden till omsorgspersonalen. Verktyget gör också så att de enkelt kan få fram information om brukare när de är ute på fältet.

Under hösten har distriktssköterska Therese Nordh Linder och sjukgymnast Johanna Tryggvesson från PIO, Planeringscenter för individuell omsorg, utbildat sjuksköterskor inom hemsjukvården och i personalkooperativet Synapsen i det digitala verktyg som i dag används inom hemtjänsten.

En bättre och säkrare överföring av information

Det främsta syftet med det nya digitala arbetssättet är att det ska bli en säkrare informationsöverföring till omsorgspersonalen.

– När jag lämnar informationen via det här systemet så vet jag att all personal som loggar in hemma hos brukaren kommer att få det här meddelandet inom det datumspann jag valt. Och jag kan dessutom, i efterhand, se vilka som har fått informationen och exakt när, förklarar Johanna Tryggvesson.

– Möjligheten att styra informationen rätt på det här sättet gör att vi kan undvika situationer där medarbetare exempelvis får information om brukare som de inte ska besöka på en vecka. Utan de får informationen precis när de kliver innanför dörren, när de är inställda på att vara hos just den här brukaren.

Når information via mobilen

En annan fördel med verktyget är att sjuksköterskorna enkelt kan komma åt information om brukare via mobilen när de är ute och arbetar.

– Via det här systemet kan de exempelvis se vad som hänt de senaste dagarna, så att de är förberedda inför besöket. De kan också se var brukarens nyckelgömma finns, adress och telefonnummer och vem inom hemtjänsten som är kontaktperson för brukaren, säger Johanna Tryggvesson.

– De kan också se vilka i hemtjänstgruppen som är i tjänst just nu och vart de befinner sig. Det gör det enkelt att skicka ett meddelande eller ringa upp någon av medarbetarna direkt via appen.

Vad har ni för förhoppningar kring det här nya arbetssättet?

– Vår förhoppning är att det ska bli en säkrare vård och ett smidigare arbete. Vi ser också att vi kan få en tidsbesparing genom att man inte behöver leta efter exempelvis telefonlistor.