Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Elsa

Elsa är 78 år, gift och har större delen av sitt liv bott i Glommen. Nu bor Elsa på ett särskilt boende och maken kommer ofta och hälsar på.

En kvinna i rullstol spelar kort tillsammans med en man. Hon använder sig av ett hjälpmedel i vilket hon kan sätta korten. En undersköterska sitter bredvid henne.

På senare år har Elsa besvärats av reumatism med smärta och felställda leder, vilket gör det svårt för henne att använda händerna i olika aktiviteter. Först fick hon svårt att handarbeta, men nu har hon svårt med de flesta aktiviteter, även att hålla i bestick och äta.

Elsa har också drabbats av stroke. Efter det har hon svårt att hitta ord och göra sig förstådd och hon är svag i höger sida av kroppen. På grund av det behöver hon hjälp av två personer vid förflyttningar, för att sköta sin hygien och för att klä sig.

Vad har tekniken hjälpt Elsa med?

Elsa har länge använt en mängd enkla hjälpmedel i vardagen för att underlätta vid sin reumatism. Hon kunde till exempel fortsätta gå på bridgeträffar genom att använda en korthållare när hon inte kunde hålla korten längre. Tandborstningen gick också mycket lättare när hon använde en eltandborste.

Efter stroken behöver Elsa dock mycket hjälp. Hon behöver hjälp av två personer för att ta sig från sängen till sin rullstol eller till toaletten. Vid dessa förflyttningar används en taklyft. Tidigare behövde hon också hjälp med själva toalettbesöket, men efter att hon fått en spol- och torktoalett installerad så klarar hon den biten själv.

På grund av hennes reumatism gör det ofta ont till exempel när någon ska hjälpa henne vända sig i sängen. I dag använder omsorgspersonalen istället ett vändingshjälpmedel som gör att de inte behöver ta i Elsa och hon får därför inte lika ont.

Personalen har tidigare matat Elsa eftersom hon har sådana besvär med sina händer, men med hjälp av olika typer av äthjälpmedel kan hon nu äta själv.

På grund av sin afasi har Elsa svårt att göra sig förstådd och behöver ett samtalshjälpmedel. Eftersom hon inte kan använda sina händer har hon en dator som hon styr med ögonen där hon kan välja vad hon vill säga med hjälp av syntetiskt tal.

Samhällsperspektiv

Vi har låtit våra fingerade personer drabbas av olika typer av vanligt förekommande sjukdomar, funktionsnedsättningar och olycksfall. Omständigheter som har stor inverkan för den enskilda individen och dess anhöriga.

I texterna nedan lyfter vi blicken och ser dessa omständigheter på nationell nivå och ur ett samhällsperspektiv. Det ger en uppfattning av hur många som är drabbade, vilka konsekvenser det har för samhället och vad rätt använd välfärdsteknik har för potential, inte bara för individen, utan också för samhället i stort.

Stroke

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden och den vanligaste orsaken till långvarig, svår invaliditet hos vuxna.

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och därför krävs omedelbar vård på sjukhus.

Antalet personer som drabbas av stroke har minskat de senaste åren. Ungefär 26 000 svenskar drabbades av stroke under 2017. 75 procent av de insjuknade är 70 år eller äldre. Samhällskostnaderna för stroke uppges att ligga på 16,1 miljoner kronor per år.

Reumatism

Reumatism (RA Reumatoid artrit) är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter. Lederna svullnar, blir ömma och man får ont. Inflammationen gör lederna stela. Stelheten är värst när du stiger upp på morgonen eller varit stilla en längre stund. När du har en pågående inflammation i kroppen blir man lätt trött och kan känna sig sjuk.

I Sverige är cirka en miljon människor drabbade av en reumatisk sjukdom. Mer än dubbelt så många kvinnor får sjukdomen jämfört med män. Det är inte helt känt vad som orsakar reumatism.

Det finns vissa ärftliga anlag som innebär att man kan ha en ökad risk att få reumatism. Hos en person som har anlag för sjukdomen kan vissa infektioner medföra att den bryter ut. Även rökning är en riskfaktor, och fler rökare än icke-rökare får reumatism.

Reumatism leder till omfattande samhällskostnader genom att de drabbade får nedsatt funktionsförmåga. År 2010 uppgick den totala årliga kostnaden för reumatiska patienter i Sverige till närmare sex miljarder kronor. Nästan 60 procent av totalkostnaden bestod av indirekta kostnader i form av sjukskrivning och förtidspensionering.