Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bengt

Bengt är 76 år och bor med sin fru i Vessigebro. Makarna har drivit gården de bor på, men sedan några år tillbaka har deras son med familj tagit över driften. Bengt tycker om fotboll.

Bengt

Bengt har förslitningsskador i ryggen och en gammal arbetsskada i vänster arm. Han besväras av värk och av nedsatt rörelseförmåga från midjan och ner. Han kan stödja på sina ben, men kan inte gå mer än ett par steg åt gången.

Vad har tekniken hjälpt Bengt med?

Bengt är van vid att vara självständig och aktiv och vill fortsätta med det trots sina funktionsnedsättningar. Tekniken möjliggör det.

Bengt tar sig fram med elrullstol både inomhus och utomhus. Han har en vårdsäng med en madrass som roterar utåt så att han enkelt kommer i och ur sängen.

I bostadens källare finns ett duschutrymme där en duschrobot har installerats så att Bengt kan duscha själv. För att komma ner till källaren har en trapphiss monterats i trappan.

Han har en spol- och torktoalett för att klara av toalettbesök självständigt. Framför toaletten har han en stödstång som han stödjer sig på när han förflyttar sig till och från rullstolen.

Tekniken hjälper Bengt att vara självständig i vissa moment, men han behöver viss hjälp av sin fru. Hon hjälper honom bland annat med klädsel och vissa praktiska sysslor. Han har även ett trygghetslarm som han kan använda om något inträffar som gör att han behöver brådskande hjälp.

Samhällsperspektiv

Vi har låtit våra fingerade personer drabbas av olika typer av vanligt förekommande sjukdomar, funktionsnedsättningar och olycksfall. Omständigheter som har stor inverkan för den enskilda individen och dess anhöriga.

I texten nedan lyfter vi blicken och ser dessa omständigheter på nationell nivå och ur ett samhällsperspektiv. Det ger en uppfattning av hur många som är drabbade, vilka konsekvenser det har för samhället och vad rätt använd välfärdsteknik har för potential, inte bara för individen, utan också för samhället i stort.

Arbetsskada

Anmälda arbetssjukdomar kopplade till förslitningsskador är vanligare bland kvinnor än män. 2017 uppgick anmälningarna till cirka 6 400 för kvinnor mot 3 900 stycken för män. Arbetssjukdomar, så som förslitningsskador, uppkommer av att man överbelastar kroppen eller utför samma monotona rörelse för ofta utan att kroppen hinner vila och återhämta sig. En annan bidragande faktor till förslitningsskador är övervikt eller fetma.

Under 2017 minskade antalet anmälningar bland arbetstagare och egenföretagare med 13 procent jämfört med 2016. Minskningen är betydligt större bland kvinnor än män.

Trots minskningen är den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar fortfarande organisatoriska faktorer så som brist för tid i återhämtning i arbetet och ergonomiska belastningsfaktorer så som tunga lyft. Det handlar ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt samt monotona arbetsuppgifter.