Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Logotyp

Lärmässan 2020

Den 27 oktober 2020 arrangeras återigen Lärmässan! Under den första Lärmässan 2019 hölls det drygt 50 seminarier och workshops där medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter delade med sig av sitt arbete. 

Lärmässan 2020 är ytterligare ett steg i att förverkliga Utbildning Falkenberg och skapa en gemensam arena för att stödja den professionella lärandeorganisationen.

Lärmässan vänder sig till alla medarbetare som arbetar med barns och elevers lärande inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, från förskolan till vuxenutbildningen och kulturskolan.

Lärmässan bygger på premissen att det finns mycket kunskap, klokskap och erfarenhet bland medarbetarna i förvaltningens verksamheter. Lärmässan består därför till störrsta del av "dela-pass", där medarbetare håller föreläsningar, seminarier och workshops och delar med sig av och låter sig inspieras av varandras arbete.

Lärmässan 2019