1. En positiv lärandeidentitet innebär en genuin tilltro till sin egen förmåga att kunna lära. Självuppfattningen är en mycket viktig del när det gäller barns och elevers förmåga att ta sig an utmaningen att lära nytt . Vissa beteenden och strategier

  2. Mening, engagemang och respekt 2020-05-25 Lärandeidentitet Gymnasieskola Barn- och elevhälsa Värdegrund Lärandeidentitet Gymnasieskola Barn- och elevhälsa Värdegrund Björn Bengtsson och Claes Broo, lärare på naturvetenskapsprogrammet på Falkenbergs

  3. Hur kan förskolan arbeta med positiv lärandeidentitet och barns inflytande och delaktighet via lär- och processväggar? 2020-05-28 Lärandeidentitet Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Lärandeidentitet Förskola Systematiskt kvalitetsarbete På Dals

  4. Skicka vidare - Möt Ola Landén 2020-02-21 Formativ undervisning Kollaborativt lärande Lärandeidentitet Grundskola Värdegrund Formativ undervisning Kollaborativt lärande Lärandeidentitet Grundskola Värdegrund Med ett genuint intresse för att förbättra