1. Skicka vidare - Möt Hoda Homsi 2020-09-03 Formativ undervisning Kollaborativt lärande Nyanländas lärande Formativ undervisning Kollaborativt lärande Nyanländas lärande Hoda Homsi, samordnare nyanlända elever på Enhet modersmål och flerspråkighet.

  2. Mod att tänka nytt gav förbättrade resultat på Skogstorpsskolan 2020-06-16 Inkluderande undervisning Formativ undervisning Kollaborativt lärande Lärandeidentitet Grundskola Värdegrund Inkluderande undervisning Formativ undervisning Kollaborativt

  3. Skicka vidare - Möt Ola Landén 2020-02-21 Formativ undervisning Kollaborativt lärande Lärandeidentitet Grundskola Värdegrund Formativ undervisning Kollaborativt lärande Lärandeidentitet Grundskola Värdegrund Med ett genuint intresse för att förbättra

  4. Kollaborativt lärande är ett förhållningssätt där barn, elever, lärare och skolledare aktiveras som resurser åt varandra i den egna lärandeprocessen. Kollaborativt lärande ska genomsyra alla förskolor och skolor för att säkerställa att alla aktörer