Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Kollaborativt lärande är ett förhållningssätt där barn, elever, lärare och skolledare aktiveras som resurser åt varandra i den egna lärandeprocessen. Kollaborativt lärande ska genomsyra alla förskolor och skolor för att säkerställa att alla aktörer inom alla verksamheter är i progression i sitt eget lärande.

I det kollaborativa lärandet ska barn och elev aktiveras som resurser för varandra i en inkluderande och formativ undervisning. På motsvarande sätt ska lärare och skolledare aktiveras som resurser för varandra i ett professionellt och lärande system. Det är då alltid barns och elevers lärande som ska vara i centrum för det professionella lärandet hos lärare och skolledare.

Alla lärare och skolledare förväntas delta aktivt i det kollaborativa lärandet för successivt förbättrad undervsiningskvalitet.

Tillsammans blir vi bättre

I alla förskolor och skolor ska det bedrivas ett kvalitetsarbete, där lärare systematiskt och tillsammans med varandra, arbetar för successivt förbättrad undervisningskvalitet. Det handlar om att lärare i en kollektiv process planerar, genomför, utvecklar och utvärderar sin undervisning och sin måluppfyllelse, för att barn och elever ska kunna dra nytta av den kollektiva kunskap som finns bland lärarna. I detta arbete ingår att lärare visar upp sin undervisningspraktik för kollegial undersökning. Det betyder alltså att lärare har en kontinuerlig kommunikation med varandra om undervisningens kvalitetsförbättring. Denna metod syftar till professionellt lärande och till att fördjupa arbetet med inkluderande undervisning och formativ undervisning

Ett professionellt lärande ska alltid syfta till att utveckla:


  • Djupare förståelse för lärandemålen. 
  • Förmåga att bedöma och ge återkoppling för barns och elevers lärande. 
  • Lärarens didaktiska repertoar för att kunna anpassa undervisningen utifrån barnens eller elevernas förståelse.

Organisera ett kollaborativt lärande

Att beforska sin egen undervisning kan göras på flera olika sätt och med olika metoder. Det finns massor av forum inom skolans värld där ett kollaborativt lärande kan ske - både i organiserad och icke-organiserad form.

Varje förskola och skola väljer hur det kollaborativa lärandet ska organiseras utifrån sina möjligheter och behov. Gemensamt är att det ska vara barnens och elevernas lärande i fokus och allt som lärarna gör i det kollegiala arbetet ska syfta till att ge barnen och eleverna bästa möjlighet till lärande och utveckling.

Bild över olika metoder för att organisera kollaborativt lärande

Olika metoder för att organisera ett kollaborativt lärande.

Tips för dig som är nyfiken och vill veta mer om kollaborativt lärande!

Forskning i korthet (2013:1): Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutvecklingPDF - Sammanfattning av Helen Timperleys Teacher professional learning and development.

Pedagog och barn använder iPad i förskolan