Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Inkluderande undervisning är ett förhållningssätt där den naturliga heterogenitet som finns i grupper betraktas som en tillgång och förutsättning för att alla barn och elever ska ges möjligheten att nå toppen av sina förmågor och de mål utbildningen avser.

Med ett inkluderande förhållningssätt betraktas ett barn eller en elevs svårigheter i utbildningen som bundna till vissa kontextuella förhållanden. Det betyder att förändringar i situationen ska kunna göra det möjligt för barnet eller eleven att uppnå målen för utbildningen. Ett barn eller en elev får alltså aldrig ses som ensam bärare av problem. 

Heterogenitet ska betraktas som en tillgång!

Inkluderingstanken ska genomsyra alla verksamheter och vara vägledande för de verktyg som används för att kvalitetssäkra utbildningarna. Att säkerställa att alla förskolor och skolor präglas av inkluderande undervisning innebär att alla måste arbeta med värdegrund och förhållningssätt som en ständigt pågående process. 

Inkluderande undervisning kännetecknas även av:


  • Demokratisk gemenskap. 
  • Att alla barn och elever är delaktiga i undervisningen. 
  • En miljö där alla barn och elever kan utvecklas. 
  • Att olikhet ses som tillgång. 

Tips för dig som är nyfiken och vill veta mer om inkluderande undervisning!