Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Formativ undervisning är ett förhållningssätt som ska utmärka alla förskolor och skolor för att säkerställa att undervisningen anpassas till barns och elevers lärandebehov.

Formativ undervisning handlar om att systematiskt undersöka och forma undervisningen utifrån barns och elevers lärande. Pedagogen behöver därför vara analytisk och nyfiken på att lära nytt och på de barn och elever hen möter.

Vi speglar oss i barns och elevers lärande för att anpassa och förbättra vår undervisning!

En del av formativ undervisning är formativ bedömning, där läraren genom spegling i barnets eller elevens lärande successivt anpassar och förbättrar undervisningen och därigenom lärandet. Det handlar alltså om att synliggöra lärandet, men inte bara för läraren utan också för eleven; var den befinner sig i förhållande till målet och hur den sedan ska göra för att närma sig kunskapsmålet. Att barn och elever verkligen lär sig detta är ett villkor för att de ska kunna utveckla en positiv lärandeidentitet.

Undervisning och bedömning har på så sätt en växelvis påverkan på varandra och leder till såväl förbättrad undervisningskvalitet hos alla pedagoger som ökat lärande hos alla barn och elever.

Formativ undervisning utmärks av:


  • Ett lärande som präglas av diskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör lärandet. 
  • Att barn och elever involveras i bedömningsprocessen. 
  • Framåtsyftande återkoppling med fokus på kunskapsutveckling. 
  • Att barn och elever aktiveras som undervisningsresurser för varandra. 
  • Att undervisning och lärande alltid har inslag av metakognition.

Tips för dig som är nyfiken och vill veta mer om formativ undervisning!

Elever som stödjer varandra i undervisningen