Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Logotyp

Lärmässan 2021

Den 27 oktober 2020 skulle den andra upplagan av Lärmässan arrangerats. Efter beslut av barn- och utbildningsförvaltningen flyttas Lärmässan fram till hösten 2021.

Beslutet om att flytta Lärmässan till 2021 är fattat mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer och med hänsyn till att förskolor och skolor efter den gångna våren behöver mer tid för eget arbete och reflektion.

Lärmässan 2021

Precis som Lärmässan 2019 kommer Lärmässan 2021 att vända sig till alla medarbetare som arbetar med barns och elevers lärande inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, från förskolan till vuxenutbildningen och kulturskolan.

Under den första Lärmässan 2019 hölls drygt 50 seminarier och workshops där medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter delade med sig av sitt arbete för att förbättra undervisningens kvalitet. Ambitionen för Lärmässan 2021 är att än fler medarbetare ska dela med sig av sitt arbete.

Lärmässan 2019