Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Välkomna tillbaka till en ny termin och ett nytt läsår!

Förvaltningschef Stigert Pettersson inleder läsåret på Utbildning Falkenbergs skolledarblogg med en reflektion kring den hösttermin vi nu tillsammans går till mötes. En termin som kommer att präglas av den pågående coronapandemin men också innehålla en rad spännande utvecklings- och förbättringsprocesser.

Jag vill inleda med att hälsa alla välkomna tillbaka till en ny termin och till ett nytt läsår! Särskilt välkomna till er som är nyanställda!

Nu startar vi höstterminen och vi har inskolningar, nya elever och gamla elever i våra verksamheter. Gymnasieskolan återgår från distansundervisning till att eleverna är i skolan. Vi vet inte hur hösten kommer att gestalta sig – men, det vi vet är att pandemin inte är över och det finns anledning till att vi påminner varandra och våra barn och elever om att de restriktioner vi hade i våras fortfarande gäller. Från förvaltningens sida följer vi utvecklingen. Både vad som kommer i förändrade ställningstagande centralt från bland andra Folkhälsomyndigheten, men även vad våra grannkommuner gör. Vi har som ambition att göra så likt som möjligt inom Halland.

Jag tycker att det är viktigt att vi har en stor lyhördhet för den oro som finns bland kollegor, barn, elever och vårdnadshavare. I detta ligger att vi ska agera på ett ansvarsfullt sätt och följa de restriktioner som finns, inte minst för att minska smittspridning. Samtidigt måste vi försöka skapa en vardag för våra barn och elever där de känner trygghet och där vi kan möta deras oro samtidigt som vi påminner om vikten av att tvätta händer, hålla avstånd, vara ute mer och så vidare. Jag tycker att vi kan prata om ett nytt normalläge som förvisso inte är normalt, men där vi ändå har hittat former för hur vi ska bedriva vår verksamhet utifrån nya förutsättningar.

Vi ska även fortsätta vårt utvecklings- och förbättringsarbete så som det uttrycks i Utbildning Falkenberg. Under hösten kommer vi att arbeta med flera spännande processer:

  • vi fördjupar vårt arbete med lärandeidentitet,
  • vi utvecklar vårt arbete med inkludering, bland annat med utbildningsinsatser inom elevhälsa,
  • vi fördjupar det systematiska kvalitetsarbetet och resultatanalysen och i detta sammanhang har vi ett nära samarbete med Jan Håkansson, professor i pedagogik,
  • vi startar vårt samarbete med Skolverket – Samverkan för nyanländas lärande. Jag ser mycket fram emot denna satsning och ska med spänning ta del av alla de fortbildningar och insatser som görs.

Ett annat spännande utvecklingsarbete är det som görs inom elevhälsa och det pilotprojekt som startar på Skogstorpsskolan, TSI – Tidiga Samordnade Insatser. Detta projekt är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och handlar – som projektnamnet säger - om ökad samverkan och hur vi tillsammans kan utveckla och hitta bättre former för tidiga och samordnade insatser.

Efter att under sommaren ha läst Björn Åstrands utredning om en mer likvärdig skola går mina funderingar om hur det ser ut i Falkenberg. Har vi en likvärdig skola för våra barn och elever? Vad innebär likvärdigt i utbildningskontexten? Vad är skillnaden mellan likvärdighet och lika? Det finns många frågor att fundera på och reflektera över. Jag ser att vi i Falkenberg mer behöver jobba runt detta med likvärdighet. Vi behöver tillsammans utforska hur och på vilket sätt vi kan stödja och utveckla en mer likvärdig skola. Detta kommer vara en utmaning och en tematik för det kommande läsåret.

Jag hoppas att ni alla känner glädje och stolthet över det uppdrag vi tillsammans har – att varje dag möta barn och elever och vara en del av deras utveckling, lärande och växande. För mig handlar det om att se till att varje barn och elev får bästa möjliga förutsättningar för resten av sina liv.

Med önskan om en god start på höstterminen,

Stigert Pettersson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Text

Stigert Pettersson
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
stigert.pettersson@falkenberg.se