Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Motivationslyftet stärker elevernas lärandeidentitet

Introduktionsprogrammen på Falkenbergs gymnasieskola arbetar med Motivationslyftet som metod för att stärka eleverna självkänsla, motivation och engagemang för sin egen och samhällets framtid. Rektor Catharina Löfqvist berättar mer om arbetet med Motivationslyftet och hur det stärker elevernas lärandeidentitet.

Till gymnasieskolans introduktionsprogram kommer många elever med erfarenheter av att inte ha lyckats fullt ut i skolan. Uppdraget kring en positiv lärandeidentitet från Utbildning Falkenberg är därför något vi tar på stort allvar. Vi har under två läsår arbetat med Motivationslyftet som är ett sätt för skolor att jobba strukturerat med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap. Motivationslyftet är ett träningsprogram för elever som utgår från läroplanens övergripande mål och Barnkonventionen. Visionen är att stärka barns och ungdomars självkänsla, motivation och engagemang för sin egen och samhällets framtid. Allt material är forskningsbaserat med stöd i tre vetenskapliga diskurser: hjärnforskning, psykologi och pedagogik.

Kontinuitet och ett helhetstänk är viktiga förutsättningar för att uppnå mätbara effekter i form av bättre studieresultat och ökat psykiskt välmående. Här spelar alla delar av skolans funktioner in - därför involveras pedagogerna, elevhälsoteam, SYV med fler i arbetet. Vi utgår ifrån att motiverade ungdomar förutsätter motiverad personal där vi alla samverkar! Genom att arbeta strukturerat och kontinuerligt med dessa frågor tillsammans med eleverna, så ökar möjligheterna avsevärt att de kommer att nå sina mål och drömmar.

Individuella effekter hos eleverna på kort sikt:

  • Ökat självledarskap, motivation och kapacitet.
  • Ökad förståelse för hjärnans funktioner.
  • Ökat välmående, bättre studieresultat och ökat ansvarstagande för sig själv och andra.
  • Ökad trygghet och tolerans i elevgrupperna.

Sociala effekter på lång sikt:

  • Minskat utanförskap.
  • Ökad tolerans och integration.
  • Bättre arbetsmiljö, skolresultat och samverkan.
  • Formade samhällsmedborgare som är rustade för framtidens krav och möjligheter.

På IM har vi tre utbildade handledare i Motivationslyftet (varav en av dem är förstelärare med detta fokus i uppdraget), vilket ger oss goda möjligheter att sprida arbetet på ett kvalitativt sätt i hela personalgruppen. Innan vi började arbeta med Motivationslyftet lät vi all personal gå en utbildning. I år har vi en fördjupande utbildning för att komma ytterligare ett steg längre samt få med nya medarbetare.

Vi är stolta över det arbete som sker på IM inom Motivationslyftet och ser att det ger våra elever nya verktyg. Vi ser att de kommer längre i sina skolämnen, i sin personliga utveckling samt att det stärker deras lärandeidentitet.

/ Catharina Löfqvist, rektor Enhet 1 Falkenbergs gymnasieskola

Text

Catharina Löfqvist
Rektor Enhet 1, Falkenbergs gymnasieskola
catharina.lofqvist@falkenberg.se