Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Distansundervisningens utmaningar har gett nya perspektiv

Snart avslutar vi en vårtermin likt ingen annan. En vårtermin som för Falkenbergs gymnasieskolan inneburit en omställning till distansundervisning. Rektor Dan Emilsson blickar tillbaka på terminen med stolthet över hur personalen tillsammans mött nya krav och utmaningar och berättar mer om hur han ser att distansundervisningen gett nya perspektiv på förhållningssätten i Utbildning Falkenberg.

Tisdagen den 17 mars beslutade barn- och utbildningsförvaltningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer att Falkenbergs gymnasieskola skulle gå över till distansundervisning. Onsdagen den 18 mars ägnades en hel studiedag åt att förbereda för detta. Torsdagen den 19 mars kom eleverna in till skolan klassvis för att tillsammans med sina mentorer och lärare gå igenom hur distansundervisningen skulle fungera. Från och med fredagen den 20 mars var vi igång med distansundervisningen.

Distansundervisningen har ställt helt nya krav och väckt helt nya frågor hos både elever, lärare och all annan personal. Hur bedriver vi undervisning på yrkesprogrammen på distans? Hur kan vi stödja elever i behov av särskilt stöd på distans? Hur arbetar en kurator på distans? Hur kan vi följa elevernas kunskapsutveckling och säkerställa ett rättssäkert underlag på distans? Jag är oerhört imponerad över hur elever, lärare, elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och all annan personal har tagit sig an denna utmaning!

Ur ett rektorsperspektiv har denna omvälvande tid ställt oss inför frågor och utmaningar vi aldrig mött innan. Särskilt när undantaget från Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning kom och vi tillsammans med lärarna skulle organisera för att kunna ta in mindre grupper av elever. Därefter har nya rekommendationer kommit så gott som varje vecka. Rekommendationerna kring skolavslutningar och studenten är bara ett exempel där hela skolan fått ställa om och tänka nytt.

Det är lätt att i tider likt dessa fastna i det korta perspektivet, köra ner huvudet och gå ifrån att lösa det ena problemet efter det andra. Därför tänker jag att det är än mer viktigt att vi när terminen är slut sätter oss tillsammans, alla på skolan, och tar tillvara på de lärdomar och möjligheter som en gymnasieskola på distans har gett oss. Om skolan och digitaliseringen tidigare handlat mycket om hur digitaliseringen kan anpassas till skolan, så har vi nu fått vända på perspektiven och verkligen utmanats i, undersökt och provat hur skolan kan anpassas till och fungera i en digital värld.

Vårterminen har också gett nya perspektiv på förhållningssätten i Utbildning Falkenberg. Vi var nog många som tänkte att inkluderingen skulle bli lidande när vi ställde om till distansundervisning. Men den har för en del elever snarare ökat. Flera elever berättar att de önskar att undervisningen alltid bedrivs på distans. Det är först nu dessa elever till fullo har känt sig som en del av klassen och skolan, när de inte behöver lägga energi på andra delar än de rent utbildningsmässiga. Naturligtvis finns det också andra upplevelser, elever som säger att de saknar skolan, sina lärare och har väldigt svårt att på egen hand klara de utmaningar som distansundervisningen medför. Den formativa undervisningen har även den utvecklats. Lärare och elever har varit otroligt kreativa i att hitta lösningar för individuell återkoppling utan att fysiskt träffa varandra. Det kollaborativa arbetet och lärandet har också tagit nya vägar. Vi har sett lärare som tipsar och hjälper varandra i att utveckla metoder såväl som elever som bildar egna studiegrupper.

Sammanfattningsvis så ser jag inte att distansundervisning någonsin fullt ut kan ersätta det fysiska mötet i undervisningen. Jag är dock övertygad om att denna på många sätt väldigt påfrestande tid också kommer att föra med sig mycket gott för elever, lärare och skolan i stort. Vår verktygslåda har blivit större och vi har hittat nya användningsområden för gamla verktyg. Det ska bli mycket intressant att få vara en del i denna utveckling av utbildningen på Falkenbergs gymnasieskola!

/ Dan Emilsson, Rektor Enhet 6 på Falkenbergs gymnasieskola

Text

Dan Emilsson
Rektor Enhet 6 på Falkenbergs gymnasieskola
dan.emilsson@falkenberg.se