Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Att organisera för förbättrad undervisningskvalitet

Hur kan man som verksamhetschef organisera rektorers lärande så att undervisningens kvalitet förbättras? Heléne Malmström, verksamhetschef för grundskolan, berättar om hur hon valt att arbeta tillsammans med rektorerna i grundskolan och varför hela organisationen behöver vara i progression med samma mål för ögonen.

Förbättrad undervisningskvalitet är det centrala begreppet i Utbildning Falkenberg. Det är, som jag ser det, ingen trend eller dagslända som kommer att bli ”omodern”, vi VET att det är läraren och undervisningens kvalitet som betyder mest för elevernas skolgång och deras resultat. Därför tänker jag att vi behöver ha detta i fokus på alla nivåer i vår organisation när vi organiserar för förbättringsarbete. Rektorerna ska naturligtvis organisera lärarnas lärande så att det finns förutsättningar för undervisningens kvalitet att ständigt förbättras, men även jag som verksamhetschef behöver organisera för rektorernas lärande, och då ha förbättrad undervisningskvalitet för ögonen.

Nä jag vet, de flesta rektorer undervisar inte elever... men för att vi ska kunna vara en lärande organisation med gemensamma mål så behövs parallellprocesser. Jag menar att varje nivå behöver jobba med liknande processer/förbättringsarbete för att på så sätt, med de olika roller och uppdrag vi har, kunna bidra till en verksamhet i progression.

Därför har jag, tillsammans med KvUt och rektorerna, organiserat lärmöten där rektorerna i lärgrupper fått tänka tillsammans kring kritiska aspekter i det pedagogiska ledarskapet. De har identifierat och prioriterat vad man behöver lära mer kring, tagit till sig input och ny kunskap, haft uppdrag att prova, alternativt observera, på hemmaplan för att sedan möta sina kollegor igen och titta på hur det gick, alternativt vad man sett, och sedan tillsammans lära av detta och kanske även komma överens om vad som är klokt att göra och hur man kan gå vidare.

Det vi har haft på agendan har varit de tre bärande förhållningssätten i Utbildning Falkenberg:

Inkluderande undervisning: Olikheter ses som en tillgång, och det finns en demokratisk gemenskap där alla elever/lärare/rektorer kan utvecklas och få ta del av tillgänglig undervisning/kunskap/kompetens.

Formativ undervisning: Elever/lärare/rektorer aktiveras som resurser för varandra i ett lärande som präglas av diskussioner, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och synliggör lärandet. Att ge framåtsyftande återkoppling som utmanar och stödjer i arbetet med att förbättra lärandet/undervisningens kvalitet.

Kollaborativt lärande: Elever/lärare/rektorer lär genom att använda sig av olika kooperativa metoder där man gemensamt bidrar aktivt till utveckling/förbättring.

Rektorsgruppen i grundskolan har, över tid, bedrivit ett lärande kring dessa begrepp både genom teori och att agera/använda oss av dem.

Jag har under mina år som verksamhetschef ständigt återkommit till begreppet ”självförnyande kultur”… och får jag chansen att blogga igen så skulle jag gärna vilja dela mina tankar kring detta och hur jag tänker att det hänger ihop med arbetet kring förbättrad undervisningskvalitet.

/ Heléne Malmström, Verksamhetschef för grundskolan i Falkenbergs kommun

Text

Heléne Malmström
Verksamhetschef för grundskolan
helene.malmstrom@falkenberg.se