Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Välkommen till Utbildning Falkenberg!

Vinterbild

Det är med stolthet vi hälsar alla varmt välkomna till webbplatsen Utbildning Falkenberg! Med webbplatsen vill vi synliggöra allt det fantastiska arbete som pågår för att förbättra undervisningskvaliteten i Falkenbergs kommuns förskolor och skolor, med hopp om att webbplatsen ska bli en samlande och inspirerande kraft för alla som arbetar med barns och elevers lärande.

- Vi vill lyfta fram allt det fantastiska arbete som pågår i Utbildning Falkenbergs anda ute på förskolor och skolor genom att låta medarbetarna själva berätta och inspirera varandra i arbetet. Alla ska känna en stolthet över sin egen och varandras utveckling, säger Pia Hjertström, verksamhetschef kvalitet och utveckling på barn- och utbildningsförvaltningen.

Inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande, de tre prioriterade förhållningssätten i förbättringsplanen Utbildning Falkenberg, är återkommande även i den nya webbplatsen. Precis som det beskrivs i planen finns det många områden som är viktiga, men de tre prioriterade områdena är av sådan vikt att de ska ligga till grund för allt förbättringsarbete som bedrivs.
- Utbildning Falkenberg är inte vilken plan som helst, det är vår gemensamma institutionella ram. Lyckas vi bedriva en undervisning som är inkluderande, formativ och kollaborativ ger vi barn och elever bättre möjligheter att lyckas, och att webbplatsen är förankrad i planen hjälper oss att behålla fokus och riktning i vårt fortsatta arbete för att nå dit, menar Pia.

Utbildning Falkenberg på Facebook

Webbplatsen Utbildning Falkenberg har också sällskap av en Facebooksida med samma namn. Via Facebooksidan Utbildning Falkenberg kan man följa det som händer på webbplatsen, men också få en glimt av annat som pågår runt om i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
- Följ, gilla och dela Utbildning Falkenberg på Facebook! Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och få vägledning till intressant innehåll på webbplatsen, säger Pia.

Text

Maria Pålsén
Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen
maria.palsen@falkenberg.se