Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

UngFbg-Huset

Välkommen till mötesplatsen - Ungfbghuset!

 

Här finner ni en video på ungFBGhuset.

Vår mötesplats hittar du på Stationsgatan 12. Ungfbghuset vänder sig till unga i åk 6-9. I huset jobbar fritidsledarna, deras uppgift är att stötta, coacha och inspirera till en meningsfull fritid. Vi arbetar med ungas inflytande gällande demokrati och ger våra unga möjlighet att förverkliga idéer, projekt och arrangemang.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka vår verksamhet.

Det är möjligheternas hus där du som ungdom står i fokus. Vi har ett kök, ett litet cafè, biljardbord, spel, tv, tv-spel, mysiga soffor, dansmöjligheter och mycket mer. Våra fritidsledare finns på plats för att lyssna, inspirera och hjälpa till med det du önskar. Du kan delta i våra aktiviteter eller bara komma förbi när vi har öppet.

Öppettider

Måndagar 15-21
Tisdagar 15-21
Onsdag 15-21
Fredagar 16-22
Lördagar 16-22

(Eventuella avvikelser kan förekomma, se våra sociala medier)

Ring oss: 0346-88 69 88 (under öppettiderna)

UngFbg-husets regler och värdegrund

Trivselregler för våra ungdomar

Som deltagare i vår verksamhet är det viktigt att du följer våra trivselregler. De har kommit till för att skapa trivsel för såväl ungdomar som fritidsledare, och för att alla skall ha så roligt som möjligt.

På våra mötesplatser:

 • har alla rätt att känna sig trygga
 • har alla rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • pratar alla svenska och vårdat språk
 • har vi drogfritt (inkl energidricka)
 • är rökning förbjuden

På våra mötesplatser ingriper vi:

 • då vi ser någon far illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då trivselregler bryts

Som deltagare i vår verksamhet skall du:

 • respektera alla andra ungdomar
 • respektera fritidsledarna och deras tillsägelser
 • respektera allas sexuella läggning
 • vara rädd om de lokaler och material som vi använder
 • hjälpa till att städa och hålla ordning
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet

Avstängning utav ungdom

Den ungdom som inte följer de trivselregler som gäller på våra mötesplatser kan bli avstängd under en period. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan ungdom eller fritidsledare. Avstängning sker efter samtal med anhöriga.

För att se mer information (öppettider, lokaler, aktiviteter) om våra mötesplatser så rekommenderar vi att du går in på ungfbg.se men också kollar av våra sociala medier, facebook, instagram eller mailar oss på ungbfg@falkenberg.se

Välkomna önskar fritidsledarna i Falkenbergs kommun!