Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Trygg ute

Foto: Joakim Andersson

Mobila trygghetslarm används av äldre som vill promenera på egen hand trots att de har svårt att hitta eller är oroliga för att ramla. Syftet är att göra utomhusvistelsen trygg igen och låta äldre personer vara aktiva och självständiga.

Sedan våren 2019 används mobila trygghetslarm på kommunens särskilda boenden och av anhörigstödet. Behovet av att kunna erbjuda ett mobilt trygghetslarm uppmärksammades först av medarbetare på särskilt boende, som hade svårt att möta vissa brukares behov av utomhusvistelse. 

Trygg promenad utan sällskap

Mobila trygghetslarm kallas ibland även för GPS-larm. Larmet används av personer som annars inte hade kunnat gå ut utanför bostaden när de vill, utan hade fått anpassa sig efter när de kan få hjälp och sällskap av någon. Tekniken gör det möjligt för äldre personer att kunna få hjälp att hitta hem om de har gått vilse eller om något har hänt så att de behöver hjälp.

Hur fungerar ett mobilt trygghetslarm?

Ett mobilt trygghetslarm fungerar ungefär som ett traditionellt trygghetslarm som har använts inom äldreomsorgen sedan länge. Skillnaden är att ett mobilt trygghetslarm fungerar utanför bostaden. Ett mobilt trygghetslarm har en sändare som med hjälp av GPS-nätet visar var personen som bär larmet befinner sig. Det måste alltid finnas en larmmottagare som ansvarar för att den som bär larmet får hjälp om det behövs.

Finns olika varianter av trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm kan se ut på många olika sätt, exempelvis som en klocka, ett armband, en liten dosa eller en skosula. Mobila trygghetslarm har olika funktioner och vilka som används beror på behovet hos personen som bär larmet. Vissa larm fungerar som en mobiltelefon med högtalarfunktion. Personen som bär larmet kan bli uppringd eller själv ringa till larmmottagaren genom att trycka på en knapp.

Kan ställas in för automatiska larm

Den som bär ett mobilt trygghetslarm behöver inte kunna larma genom att trycka på en knapp. Larmmottagaren kan söka i en karta och se var personen befinner sig, för att se om det finns behov av hjälp för att hitta hem. Sändaren kan även vara inställd på att larma om personen rör sig utanför ett geografiskt trygghetsområde.

Exempel på olika mobila trygghetslarm:

Mobilt trygghetslarm på särskilt boende

Falkenbergs särskilda boenden i kommunal regi kan erbjuda ett mobilt trygghetslarm till dem som vill vistas utanför boendet utan stöd av personal. Det är personal med god kännedom om den boende som bedömer om ett mobilt trygghetslarm ska erbjudas. Om bedömning görs att den boende skulle klara av och skulle må väl av att självständigt vistats utomhus kan möjligheten att använda ett mobilt trygghetslarm erbjudas.

Personalen på avdelningen är larmmottagare . På varje boende finns en superanvändare som ansvarar för att rätt inställningar har gjorts i tillhörande verksamhetssystem så att tekniken används på det sätt som den boende har behov av. Uppföljning sker regelbundet eller vid behov för att säkerställa att arbetssättet fungerar bra och att den boende och anhöriga känner sig trygga.

Mobilt trygghetslarm som anhörigstöd

Anhöriga som vårdar en närstående har möjlighet att få låna ett mobilt trygghetslarm av kommunens anhörigstöd. För att få låna ett mobilt trygghetslarm ska den anhörige och närstående uppfylla vissa kriterier och känna sig trygga med den tekniska lösningen.

Det är den anhörige som är larmmottagare och som självständigt ska kunna hantera tekniken och hjälpa sin närstående vid behov. Det är en anhörigkonsulent eller demenssamordnare som tillsammans med anhörig och närstående kommer fram till om ett mobilt trygghetslarm är ett lämpligt stöd. Uppföljning sker regelbundet eller vid behov för att säkerställa att larmet bidrar till trygghet och avlastning.


Kontakt

Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.