Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Webbutbildning

Digga Hallands webbutbildning är en webbaserad utbildning för medarbetare inom vård och omsorg i Halland. Syftet med utbildningen är att motivera, skapa nyfikenhet och förändringsvilja bland medarbetare inom vård och omsorg gällande digitaliseringens möjligheter.

Webbutbildningens fokus kretsar kring syftet, möjligheterna och utmaningarna med digitalisering. Webbutbildningen genomförs under 2019-2020.

Innehåll

Webbutbildningen tar två timmar att genomföra. Den består av åtta avsnitt som berör följande områden:

  • Introduktion till digitalisering
  • Förändringsarbete
  • Digitala verktyg, tjänster och hjälpmedel
  • Kommunikation
  • Etik och juridik

Varje avsnitt tar omkring 15 minuter att genomföra. Avsnitten består av:

  • Film (2-3 min)
  • Faktadel (6-7 min)
  • Övning (3 min)
  • Reflektionsuppgift (1-2 min)

Genomförande

Webbutbildningen görs enskilt på Kurskoll.nu. Inloggningsuppgifterna skickas till dig via e-post, tillsammans med en länk att följa till din utbildningssida. Där kan du se vilka avsnitt som är slutförda och vilka som återstår att göra. Du kan göra varje avsnitt flera gånger. Du kan också avbryta mitt i ett avsnitt om så behövs för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

I webbutbildningen finns en chattfunktion som du kan använda för att ställa frågor, diskutera, sprida kunskap och dela erfarenheter med andra medarbetare inom vård och omsorg i Halland.

Webbutbildningen är en obligatorisk arbetsuppgift som görs på arbetstid. Följ instruktionerna från din chef om när och hur du ska genomföra utbildningen.

Webbutbildningen är anpas­sad för att kunna göras på en mobiltelefon, surfplatta och dator. Du måste kunna lyssna och se på filmklipp. Om det inte finns möjlighet att sitta ostört kan det därför vara bra att ha tillgång till hörlurar. Eftersom utbildningen är webbaserad krävs det åtkomst till internet.

Hantering av personuppgifter

Den arbetstid som du lägger på webbutbildningen ska rapporteras till ESF (Europeiska socialfonden) som medfinansierar projektet Digga Halland. Din nerlagda arbetstid sammanställs månadsvis i en rapport som du och din chef ska skriva under. I rapporten finns ditt namn och personnummer med. Uppgifterna hämtas från kommunens personalsystem. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i projektet och av ESF här.