Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Personuppgifter i projektet

Som deltagare i projektet Digga Halland kommer du att dela med dig av personuppgifter till oss. Europeiska socialfonden (ESF) kräver att vi rapporterar in vissa uppgifter om deltagarna i projektet för att vi ska få bidrag för projektinsatserna. Uppgifter som vi hanterar om dig är alltså till för att kunna bedriva projektet och kompetens­utvecklings­insatser för dig som deltagare. Det är i detta sammanhang som vi kommer använda uppgifterna.

Vem är ansvarig för hanteringen?

Som projektägare är Högskolan i Halmstad personuppgiftsansvarig. Hur dina och andras personuppgifter hanteras på Högskolan kan du läsa mer om i informationen om behandling av personuppgifter. Där hittar du också information om Högskolans dataskyddsombud.

Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter i projektet kontaktar du diggahalland@hh.se.

Vad samlar vi in för uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig såsom mejl, personnummer, telefonnummer, fullständigt namn och organisationstillhörighet. Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna registrera ditt deltagande i projektet samt för att kunna ge dig tillgång till den information och de verktyg som du kommer att behöva under projektet.

Hur delas dina personuppgifter i projektet?

De personuppgifter som hanteras av Högskolan i Halmstad delas i sin tur vidare till:

  • Europeiska socialfonden (ESF) och Statistiska centralbyrån (SCB) i rapporteringssyfte. Mer om hur detta hanteras och på vilka grunder kan du läsa om här: Redovisning av deltagare i socialfondsprojekten
  • Falkenbergs kommun samt de kontaktpersonerna som finns representerade i projektgruppen från er organisation.
  • Leverantörer i projektet som kommer att hantera dina personuppgifter på uppdrag av Högskolan som projektägare. Dessa parter har tecknat biträdesavtal med Högskolan som regleras utifrån projektets syfte och grund för insamling av personuppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte i projektet längre än vad som är nödvändigt. Som statlig myndighet har Högskolan dock krav på sig att spara uppgifter, vilket du kan läsa mer om under Högskolans regler för behandling av personuppgifter.

ESF lagrar i sin tur dina uppgifter enligt egna regleringar, se länk under rubriken Hur delas dina personuppgifter i projektet.