Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Samverkansprojektet Digga Halland

Falkenbergs kommun är med i Digga Halland, ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. 

En äldre kvinna har på sig ett par VR-glasögon. Bakom henne står en kille med ett stort leende på läpparna.

Foto: Joakim Andersson

Projektet verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Syftet är att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliserings­området.

Vård- och omsorgstagare i fokus

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitalisering förväntas vård- och omsorgstagarna och deras anhöriga, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika delprojekt. Ett av dessa är en gemensam webbaserad utbildningsinsats för medarbetarna. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt delprojekt som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt. PIO-projektet är Falkenbergs delprojekt i Digga Halland.

Läs mer om Digga Halland på projektets hemsida och på projektets blogg.