Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Teknik för att sköta sin personliga omvårdnad

Duschrobot

En duschkabin som är speciellt utvecklad för personer som på grund av nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med att duscha. Duschen är försedd med flera munstycken som sitter på olika platser i kabinen, tvål som sprutas på kroppen och förinställda val för värmen på vattnet. Det finns olika sorters duschrobotar. En variant har en stol som kan åka ut och in i kabinen, vilket underlättar för personer som har svårt att kliva in och sätta sig.

Duschrobotar används inte inom Falkenbergs äldreomsorg i dag. Det är en teknisk lösning som testas av andra kommuner och som inte används i så stor utsträckning än, då tekniken är relativt ny.

Spol- och torktoalett

Ett hjälpmedel för personer som behöver hjälp med intimhygien vid toalettbesök. Toaletten spolar rent med en vattenstråle som kommer underifrån och sedan torkar den torrt med hjälp av en fläkt. Toaletten kan kombineras med förflyttningshjälpmedel speciellt anpassade för toalettbesök.

Spol- och torktoalett kan köpas på konsumentmarknaden. Om du har en långvarig funktionsnedsättning kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för en spol- och torktoalett. Om du har frågor gällande bostadsanpassning tar du kontakt med kommunens bostadsanpassningshandläggare.

Äthjälpmedel

Ett hjälpmedel som möjliggör för en person att äta självständigt i sin egen takt istället för att bli matad. Hjälpmedlet styrs med en kontroll och ställs in individuellt efter personens förutsättningar.

Ett äthjälpmedel kan köpas på konsumentmarknaden eller förskrivas efter behov och individuell bedömning av en arbetsterapeut. Om du har frågor om hjälpmedel tar du kontakt med din vårdcentral. Om du är inskriven i hemsjukvården vänder du dig till kommunens rehabenhet.

Medicingivare

Ett hjälpmedel som förvarar och påminner brukaren om att ta sina mediciner. Den uppmärksammar både med ljus och ljud när det är dags att ta medicin. Om medicinen inte tas som den ska, meddelas personal. Hjälpmedlet kan göra brukaren självständig i sitt läkemedelsintag.

Medicingivare används inom Falkenbergs äldreomsorg i dag. Det är en av de tekniska lösningar som PIO-projektet arbetar med. Om du vill veta mer kan du läsa om det under PIO:s delprojekt.

Digital inkontinensvård

Ett sensorsystem som används för att kunna erbjuda individuellt anpassad inkontinensvård. Under en utredningsperiod ersätts de vanliga inkontinensskydden av inkontinensskydd med inbyggda sensorer. Sensorerna samlar information om läckagens storlek och tidpunkt. Informationen används för att bedöma vilket inkontinensskydd som är lämpligt och när skyddet ska bytas. Informationen kan även användas för att kunna erbjuda brukaren hjälp till toaletten innan ett läckage har skett.

Sensorsystemet har testats i Falkenbergs kommun men används inte inom äldreomsorgen i dag. Däremot används tekniken av andra kommuner runt om i landet.

Strumppådragare

Ett hjälpmedel som underlättar vid påtagning av strumpor av olika slag. Hjälpmedlet används av personer som har svårt för att böja sig ner eller som är svaga i sina händer. Det finns olika sorters strumppådragare och vilken som passar bäst beror på vilken strumpa som ska användas samt personens förutsättningar. Hjälpmedlet säljs på konsumentmarknaden. Det är även möjligt att få hjälpmedlet förskrivet om brukaren har blivit ordinerad medicinska kompressionsstrumpor.