Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Teknik för att påkalla hjälp

Trygghetslarm

Ett larm som möjliggör för brukaren att kunna kalla på hjälp i bostaden om något har hänt. Trygghetslarmet består av en larmknapp som brukaren antingen bär som ett halsband eller armband samt av en dosa som är inkopplad i ett eluttag. Brukaren larmar genom att trycka på larmknappen. Dosan ringer upp personal och fungerar som en högtalartelefon så att brukaren kan berätta vad som hänt. Trygghetslarm används inom Falkenbergs äldreomsorg och är ett bistånd som du ansöker om hos kommunens biståndsenhet.

GPS-larm

Ett larm som möjliggör för brukaren att kunna få hjälp om något har hänt under en utomhusvistelse. Brukaren behöver inte kunna larma genom att trycka på en knapp. Larmmottagaren, det vill säga den som ansvarar för larmet, kan istället söka upp var brukaren befinner sig i ett särskilt system. GPS-larm har en sändare som med hjälp av GPS-nätet visar var brukaren befinner sig. Sändaren kan även vara inställd på att larma om brukaren rör sig utanför ett geografiskt område. GPS-larm kan se ut på många olika sätt, exempelvis som en klocka, ett armband, en liten dosa eller en skosula. Vissa GPS-larm fungerar som en mobiltelefon med högtalarfunktion. Brukaren kan bli uppringd av eller själv ringa till larmmottagaren genom att trycka på en knapp.

GPS-larm används på kommunens särskilda boenden för brukare som vill promenera självständigt. Tekniken lånas även ut via kommunens anhörigstöd i syfte att avlasta en anhörig som vårdar sin närstående. GPS-larm finns också tillgängliga att köpa på konsumentmarknaden. 

Dörrlarm

Dörrlarm används i dag på kommunens äldreboenden på dörren in till en brukares lägenhet. När larmet är aktiverat går det ett larm till personal om dörren öppnas. Personalen blir på så vis medveten om att någon gått in eller ut ur rummet. Innan man tar beslut om att sätta in ett dörrlarm görs en individuell bedömning av personal med kännedom om brukarens behov.

Rörelselarm

Rörelselarm används i dag på kommunens äldreboenden om en brukare har behov av det. Det är en sensor som känner av om det sker någon rörelse i det utrymme som larmet mäter av. Om det sker en rörelse går det ett larm till personal som kan agera utefter brukarens behov. Innan ett rörelselarm används görs en individuell bedömning av personal med kännedom om brukarens behov.

Fallsensor

Fallsensor är ett larm med en sensor som känner av snabb lägesförändring och som larmar personal automatiskt utan att brukaren behöver kunna trycka på en knapp. Fallsensor används inte inom Falkenbergs äldreomsorg.

Trygghetskamera

En trygghetskamera är en digital kamera som behörig personal kan titta i på bestämda tider för att se så att brukaren sover gott. Syftet med tillsyn via trygghetskamera är att brukaren ska få sova ostört och är ett alternativ till de tillsyner som görs i dag, då personal går in i bostaden och riskerar att väcka brukaren. Kameran är bara igång när tillsynen ska ske. Den filmar inte och sparar inget material. Trygghetskameror används inom Falkenberg äldreomsorg och är ett bistånd som du ansöker om hos kommunens biståndsenhet.

Sensorkamera

En sensorkamera är en trygghetskamera med en sensor som känner av om brukaren ligger i sängen och sover eller har gått upp. Syftet med sensorkamera på natten är att brukaren ska få sova ostört och kan vara ett alternativ till de tillsyner som görs i dag, då personal går in i bostaden och riskerar att väcka brukaren. Sensorn ställs in individuellt efter brukarens behov och påkallar automatiskt personalens uppmärksamhet när brukaren exempelvis sätter sig upp på sängkanten, lämnar sängen eller har varit ifrån sängen för länge. Personalen kan gå in och kolla i en kamera för att ta reda på vad som hänt eller besöka brukaren.

Sensorkamera använd inte inom Falkenbergs äldreomsorg i dag. Det är en av de tekniska lösningar som PIO-projektet tittar närmare på. Den här sortens sensorkamera används eller testas på äldreboenden i andra kommuner. I Falkenberg används i dag trygghetskameror hos personer som bor i eget boende och som behöver tillsyn på natten.

Smart dörrlås

Ett smart dörrlås är ett elektroniskt lås som exempelvis kan låsas upp med en kod eller en sensor. Smarta dörrlås används inom olika verksamheter i äldreomsorgen till utrymmen dit alla inte ska kunna gå. Med ett sådant system behövs inga nycklar. På vissa äldreboenden i Falkenbergs kommun används smarta lås exempelvis till att de som bor där och som har svårt att hitta inte kan gå in hos sina grannar av misstag. På så vis förebyggs oro och konflikter. Brukaren har en sensor på sig och den är laddad med behörighet till de dörrar som ska kunna låsas upp. När brukaren kommer till dörren låses den upp utan att brukaren måste göra något. Även personal har en sensor på sig.

Det finns även elektroniska dörrlås som tagits fram för att användas av privatpersoner och de köps på konsumentmarknaden.