Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Olika typer av välfärdsteknik

Här kan du läsa om olika välfärdstekniska lösningar som möjliggör för personer med nedsatt funktionsförmåga att öka sin livskvalitet, självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet.

De flesta välfärdstekniska lösningar finns tillgängliga för alla att köpa på konsumentmarknaden för att använda själv eller med stöd av anhöriga. En del teknik kan även ges som ett bistånd, förskrivas som ett hjälpmedel eller ges som bostadsanpassning. Viss välfärdsteknik är utformad för att användas inom äldreomsorgen av personal och brukare tillsammans.