Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Om projektet Digital vardag

Digital vardag var ett projekt som genomfördes i Falkenberg med syftet att öka den digitala kompetensen bland äldre personer. Projektet erbjöd utbildning på kommunen mötesplats och träffpunkter.

Samhället utvecklas och blir allt mer digitalt. En undersökning från Internetstiftelsen visar att de allra flesta av oss använder internet och digitala tjänster varje dag. Samtidigt finns det en del av Sveriges äldre befolkning som aldrig eller sällan använder internet.

Riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap

Digital kompetens blir allt viktigare för att kunna vara delaktig och självständig i samhällslivet. En del av Sveriges äldre befolkning använder aldrig eller sällan internet. De riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap då de saknar den digitala kompetens som krävs för att ta del av samhällets tjänster och samhällsviktig information.

Utbildning för att öka äldres digitala kompetens

Projektet tog fram en utbildning som fokuserar på att tillgängliggöra e-tjänster, information, kommunikation och underhållning. Utbildningen vänder sig till personer som både har eller inte har tidigare erfarenheter av att använda digitala tjänster. Deltagarna får möjlighet att lära sig mer om exempelvis Swish, BankID, sociala medier och videokommunikation. Målet är att utbildningen ska bidra till att deltagarna känner ökad trygghet och inspiration till att delta i det digitala samhällslivet. 

Över 170 personer har tagit del av utbildningen

Projektet avslutades i februari 2020 och hade då utbildat över 170 personer. Projektets utvärdering visar att deltagarna ökat sin användning av digitala tjänster samt att fler klarar att använda digitala tjänster självständigt och inte längre behöver be om hjälp i samma utsträckning.

Projektet medfinansierades av Post- och telestyrelsen.