Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Digga Halland

Foto: Joakim Andersson

Två och ett halvt år, tio delprojekt, utbildningar, enkäter, intervjuer, förändringar, mängder av nya kontakter, erfarenheter och kunskap. Det sammanfattar samverkansprojektet Digga Halland.

Projektet varade mellan mellan augusti 2018 och januari 2021 och genomförde kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet var att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen.

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF). Högskolan i Halmstad var projektägare och samverkade med Region Halland och de halländska kommunerna. Digga Hallands olika aktiviteter och resultat har sammanställts på Högskolan i Halmstads hemsida för dig att ta del av.

Digga Hallands webbutbildning

Digga Halland känns kanske mest igen för den webbaserade utbildningen som togs fram för medarbetare inom vård och omsorg i Halland. Syftet med utbildningen är att motivera, skapa nyfikenhet och förändringsvilja bland medarbetare inom vård och omsorg gällande digitaliseringens möjligheter.

Utbildningen består av åtta avsnitt som tar cirka 15 minuter vardera att genomföra och finns tillgänglig kostnadsfritt. Mer information om webbutbildningen och hur du får tillgång till den hittar du på Högskolan i Halmstads hemsida.

Etik, vett och etikett - När vård och omsorg digitaliseras

Etiska diskussioner uppstår ofta inom vård och omsorg och det är inget nytt. När verksamheten digitaliseras ställs medarbetarna dock inför nya utmaningar och diskussioner om integritet, människovärde och självbestämmande. Situationer som alla kanske inte är lika vana att hantera.

Behovet att diskutera dessa frågor uppdagades vid webbutbildningens genomförande. För att uppmuntra medarbetarna att prata om de nya utmaningarna har ett diskussionsunderlag om etik, vett och etikett med tillhörande filmer tagits fram. Materialet ligger en bit ner på sidan.

Kontakt