Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Aktivitetsteknik

Foto: Joakim Andersson

Robotkatter, Virtual Reality, musikdockor, appar, gungstolar, balansplattor och interaktiva spelbord. Det är bara några exempel på tekniska lösningar som kan användas för aktivitet och socialt samspel samt bidra till minskad oro.

Det finns många tekniska lösningar vars syfte är att aktivera, underhålla eller att lugna. Att använda tekniken i äldreomsorgen kan innebära en extra guldkant i vardagen för brukarna och en bättre arbetsmiljö för personalen. I Falkenbergs äldreomsorg används i dag flera olika aktivitetstekniker men tekniken är kostsam och alla verksamheter har inte möjlighet att köpa in den teknik som de skulle vilja använda sig av. Dessutom händer det att teknik köps in och sedan inte används.

Vill samordna arbetet

För att kommunen ska kunna erbjuda så många brukare som möjligt chansen att använda aktivitetsteknik tror vi på att samordna arbetet med aktivitetsteknik. På så sätt nyttjar vi också kommunens resurser på bästa sätt.

Tillsammans med kommunens hemtjänst och särskilda boenden driver PIO ett projekt som kallas Aktivitetsbanken. Projektet syftar till att skapa ett samarbete mellan verksamheterna och belysa möjligheterna till aktivitet med hjälp av teknik. Tanken är att verksamheterna tillsammans investerar i aktivitetsteknik och sedan turas om att använda den. En arbetsgrupp med representanter från de olika verksamheterna har satts samman för att arbeta fram ett möjligt arbetssätt.

Workshop forum för diskussioner

För att skapa delaktighet och låta omsorgspersonal vara med i arbetet anordnades en temadag med välfärdsteknik för aktivitet och lugn. Dessutom hölls en workshop där de fick diskutera och komma med förslag på hur samarbetet skulle kunna utformas. Projektets arbetsgrupp kommer att ta till vara på resultatet av diskussionerna i det fortsatta arbetet.