Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Utveckling

Falkenbergs, Sveriges, ja hela västvärldens befolkning blir allt äldre. År 2030 har Falkenberg enligt prognos 4 400 personer som är 80 år eller äldre. Det är en ökning med 55 procent från år 2017. Under samma tid ökar den arbetsföra befolkningen (20-64 år) med endast strax över fyra procent. Dessutom ökar antalet barn, ungdomar och övriga pensionärer också mer än den arbetsföra befolkningen.

Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen tyder på att allt fler kommer behöva vård och omsorg samtidigt som skatteintäkterna blir lägre och behovet av kompetenta medarbetare allt högre. Äldreomsorgen ser med andra ord ut att ha en kapacitetsmässig, kompetensmässig och ekonomisk utmaning framför sig.

Ett mer digitaliserat samhälle

Utöver dessa utmaningar, som har sin grund i den demografiska utvecklingen, är samhället nu också allt mer digitaliserat. Vi umgås och kommunicerar digitalt, konsumerar underhållning digitalt, jobbar och utbildar oss digitalt, håller oss informerade digitalt och använder en mängd olika digitala hjälpmedel. Detta är någonting som måste finnas tillgängligt även för äldre och när man träder in i en situation där man är i behov av äldreomsorg.

Möjlighet att individanpassa vård och omsorg

Tekniken ger oss nu också möjlighet att hjälpa till med uppgifter som tidigare inte var möjliga, samt att individanpassa vård och omsorg på ett sätt som inte heller det var möjligt tidigare. Tekniken hjälper oss alltså inte bara med att effektivisera verksamheten utan verkar också kvalitetshöjande och utbudsberikande.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det med andra ord finns flera olika skäl för Falkenbergs kommuns äldreomsorg att pröva och utvärdera välfärdsteknikens möjligheter.