Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Mobilt arbetssätt

I Falkenberg har personal inom hemtjänst arbetat med mobil informationshantering sedan 2009. Under hösten 2019 kommer även kommunens särskilda boenden att gå över till ett mobilt arbetssätt.

Det mobila arbetssättet innebär att varje medarbetare använder en smartphone och loggar in i en app. Där ser de vilka brukare som ska besökas, var de bor, kontaktuppgifter, vad de behöver hjälp med och om det är något speciellt att tänka på inför besöket.

En säkrare vård och omsorg

Alla besök registreras och medarbetarna kan numera även signera, dokumentera och skicka viktiga meddelanden sinsemellan. Information blir tillgänglig för rätt person i rätt tid och ökar förutsättningarna för en säker vård och omsorg.

Ökad delaktighet för brukaren

Brukaren kan i sin tur bli delaktig kring sin genomförandeplan och dokumentation på ett mycket enklare sätt än tidigare. Utveckla detta vidare... Hur ökar delaktigheten, exempel på situationer.

Ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt

Arbetsmiljön kan förbättras genom möjligheten att utveckla smidigare, mer flexibla och effektivare arbetssätt. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i den utvecklingen, det är medarbetarna som har de bästa idéerna.