Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tillgänglighets­redogörelse för Smart och trygg omsorg

Falkenbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av tema.falkenberg.se/smartochtryggomsorg inte är tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du höra av dig till oss.

Mejl: socialforvaltningen@falkenberg.se

Telefon: 0346-88 60 00 (kontaktcenter)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också mejla till socialforvaltningen@falkenberg.se. Skriv då gärna "Brister tillgänglig webb" i ämnesraden.

Det du skickar in till oss registreras i kommunens diarium och blir en allmän handling.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte tillgängligt. Vi jobbar löpande med att åtgärda problemen.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som inte har en korrekt alt-tag.
 • Videor som producerats före 23 september 2020 är inte alltid textade och återges inte alltid i ett alternativt format för syntolkning.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 
 • När ett fel uppstår i inmatningsfältet för sökfunktionen för bloggen så markeras inte felet och felet beskrivas inte heller med text.
 • Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. Till exempel hoppar tangentbordsfunktionen över den information som finns i en iframe (innehåll som är inbäddat men ligger på ett annat ställe).
 • Det är inte alltid möjligt att hoppa över återkommande innehåll.
 • Det finns också länktexter som används för flera olika destinationer men som saknar beskrivning för uppläsning i skärmläsare.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om att en länk öppnas i nytt fönster.
 • Det finns inmatningsfält som saknar beskrivning, vilket gör att en skärmläsare inte kan identifiera vad fältet gör.
 • Det finns element-ID som inte är unika, vilket kan göra det svårt att särskilja två olika element på en sida från varandra.
 • Det finns dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Till exempel är titlar, rubriker och tabeller inte alltid korrekt uppmärkta, och det saknas alt-texter till bilder. Inmatningsfält i blanketter kan sakna beskrivning. Om du är ute efter ett specifikt dokument som inte är läsbart så kan du kontakta verksamheten kring det dokumentet. 

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt hög.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 
 • Det finns dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. Om du är ute efter ett specifikt dokument som inte är läsbart så kan du kontakta verksamheten kring det dokumentet. 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte alltid tillräckligt hög.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns länkar som är korta och kan vara svåra att klicka på.
 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det är inte alltid synligt i länktexten att länken öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet i våra e-tjänster

Våra e-tjänster ligger på en separat plattform eller i ett tredjepartsystem, men du når några av dessa via den här webbplatsen. E-tjänsterna uppfyller inte alla krav på tillgänglighet, till exempel är formulärfälten inte alltid rätt taggade, tangentbordsnavigeringen funkar inte på vissa delar, det är inte alltid tydligt var fokus är och användarna har inte alltid möjlighet att justera tidsbegränsningar.

Det finns en åtgärdsplan för våra e-tjänster. De e-tjänster som ligger i ett tredjepartsystem har vi inte har lika stor kontroll över, men vi strävar efter att alla nya e-tjänster ska uppfylla lagkraven.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Falkenbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av tema.falkenberg.se/smartochtryggomsorg enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

 • Vi planerar att byta publiceringssystem för tema.falkenberg.se under hösten 2021. De tillgänglighetsbrister som är kostsamma att åtgärda i nuvarande system planerar vi att åtgärda i samband med övergången till den nya plattformen.

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten, främst med automatiserade verktyg men även genom viss manuell granskning. Detta gör vi internt. Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för automatisk tillgänglighetkontroll.

Redogörelsen publicerades den 18 september 2020.

Senaste ändringen i redogörelsen är gjort den 14 oktober 2020.