Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e maj 2018

Studieresa till Köpenhamn inspirerade till nya arbetssätt

Danmark har kommit långt i arbetet med välfärdsteknik inom äldreomsorgen. I maj gjorde strategisk grupp Halland, tillsammans med medarbetare från socialtjänst och hälso- och sjukvård, en studieresa till Köpenhamn i syfte att få kunskap och inspiration.

Antalet äldre ökar samtidigt som det är svårt att rekrytera personal i den omfattning som krävs. Detta gör att hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sveriges kommuner står inför stora utmaningar inom en snar framtid.

Demografiutvecklingen ställer krav på nytänkande när det gäller framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Välfärdsteknik är ett område under utveckling som inte bara skapar möjligheter till en ökad självständighet hos individen, utan också en bättre arbetsmiljö för personalen.

Danmark en stark förebild

Danmark, och då bland annat Köpenhamns kommun, har kommit långt när det kommer till nytänkande och implementering av välfärdstekniska lösningar i det dagliga arbetet. Syftet med resan var att ta lärdom och inspireras av de erfarenheter och den resa som Danmark gjort.

En viktig del i studieresan var också att utbyta erfarenheter och kunskap deltagarna emellan. Samtliga Hallandskommuner står inför samma utmaning och under resan diskuterades hur samarbetet över kommun- och kompetensgränserna kan utvecklas för att skapa den bästa möjliga vården och omsorgen för medborgarna i Halland.

”Tekniken ska vara där den ger mening”

Den två dagar långa resan var fulltecknad med studiebesök med inriktning på hälso- och sjukvård, äldreomsorg, implementering och psykisk ohälsa. Ett av studiebesöken gjordes på äldreboendet Langgadehus som öppnade år 2011, där chefen för boendet Barbara Lisemose, berättar om sina erfarenheter.

På Langgaadehus är nu användandet av välfärdstekniska lösningar en del i vardagen och Barbara Lisemose berättar att de positiva effekterna är många. Sjukfrånvaron i personalgruppen har exempelvis minskat betydligt. Hon märker även ett nytänkande hos personalgruppen som nu inte längre accepterar att något inte fungerar i arbetet. Då ser de istället möjligheter och tar initiativ till nya lösningar.

Barbara betonar att det inte handlar om att implementera så mycket teknik som möjligt, utan att ”tekniken ska vara där den ger mening”.

Besök på Living lab

Att tekniken ska ge mening framkommer också under ett annat av studiebesöken – Living Lab. Living Lab består av en testlägenhet belägen i samma byggnad som ett korttidsboende. Här samarbetar man med produktutvecklare och brukare och testar olika välfärdstekniska innovationer för att utvärdera om de lever upp till syftet - att ge brukarna mening och ökad självständighet.

Testerna visar ofta på förbättringsområden som förmedlas vidare till produktutvecklarna. På detta vis drivs utvecklingen av de välfärdstekniska innovationerna framåt i samarbete mellan företag och de som faktiskt ska använda sig av produkterna.

Utveckla en redan stark samverkan

Sammanfattningsvis åkte gruppen hem från resan med ny inspiration kring implementering av välfärdstekniska lösningar och att faktiskt våga tänka nytt och utmana tidigare arbetsmetoder.

Resan skapade även motivation till att arbeta vidare med att utveckla en redan stark samverkan. Dels över kommungränserna, men även mellan olika yrkesgrupper, för att ta tillvara på all kompetens som finns inom kommunerna och tillsammans skapa ett enat Halland.